Vánoční tipovací soutěž o iPhone 12 Pro a dalších 100 cen

Tato soutěž byla ukončena dne 20.12.2020 23:59. Již není možné hlasovat.

Správná odpověď a výherci zde WEDOS vyhodnocení

Sjednejte on-line pojištění alespoň za 100 Kč a zapojte se do tipovací soutěže o iPhone 12 Pro a 100 dalších cen. Máme produkty pro Vaše auto, motorku, dům, byt, chatu, zdraví, odpovědnost, zaměstnání, cizince, cestování, psa, kočku, adrenalinové sporty, které se hodí každému.

Na výherce čekají tyto ceny: 

  • 1. místo – Apple iPhone 12 Pro
  • 2. – 101. místo – džusy 100% apple WEDOS – balení 24 ks

Jak vyhrát? Stačí nejlépe tipovat odpověď na otázku:

Kolik kg jablek se spotřebuje při krmení zvěře v Zoo Hluboká nad Vltavou za období od 1. ledna 2020 do 24. prosince 2020?

Kde a jak hlasovat? Sjednejte si nějaké on-line pojištění, můžete si nezávazně i vyzkoušet kalkulačky online

či si kupte jakoukoliv hostingovou službu na WEDOS.cz.

Po zaplacení obdržíte e-mail s odkazem na tipovací formulář. Možnost tipovat o ceny dostane každá objednávka provedená na našich stránkách s pojistným nejméně 100 Kč (mimo produktů pojišťovny Kooperativa). U WEDOS Internet, a.s. není částka omezena pro možnost tipovat. Čím více máte objednávek, tím větší máte šanci na výhru.

Soutěž probíhá u nových uhrazených objednávek od 01.11.2020 00:00 do 20.12.2020 23:59. Tipovat je možné skrze doručený email nejpozději do 21. 12. 2020. Ceny získají nejsprávněji tipující (v případě shody více tipujících vyhrává dříve tipující).

Výhercem této soutěže se stane fakturační kontakt na dokladu o platbě u společnosti WEDOS, případně pojistník uvedený na pojistné smlouvě u www.POJISTENI.cz.

Výherce bude vyhlášen do 07.01.2021 a výhra mu bude předána nejpozději 31.01.2021

Soutěž je společná pro firmy WEDOS Internet, a.s. a www.POJISTENI.cz, a.s.

Výherce z minulé tipovačky můžete vidět na našem Facebooku – Výherci zimní tipovačky 2019


Pravidla spotřebitelských soutěží

Spotřebitelská soutěž o 101 cen

1. Úvodní ustanovení

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele.

Výhru (222 cen) a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupných na webu obou pořadatelských firem. Týká se nákupu u jedné ze společností provozovatelů, a to: WEDOS internet, a.s. a, www.POJISTENI.cz, a.s.

2. Provozovatel Soutěže

Provozovatelem Soutěže jsou obchodní společnosti WEDOS Internet, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28115708 a společnost www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283.

3. Účastníci Soutěže

Účastníkem Soutěže o hlavní výhru je každá fyzická nebo právnická osoba, která jako zákazník Provozovatele Soutěže v době trvání Soutěže splní (níže uvedené) podmínky Soutěže a zároveň (nebo kdykoliv následně v průběhu Soutěže) nejlépe odpoví na soutěžní otázku: Kolik kg jablek se spotřebuje při krmení zvěře v Zoo Hluboká nad Vltavou za období od 1. ledna 2020 do 24. prosince 2020?

Zákazníkem Provozovatele www.POJISTENI.cz, a.s. pro účely této soutěže se má na mysli osoba, která v období od 01.11.2020 00:00 do 20.12.2020 23:59 uzavře pojistnou smlouvu u společnosti www.POJISTENI.cz, a.s. s jednorázovým pojistným či první splátkou pojistného alespoň 100 Kč a v tomto období pojistné zároveň uhradí. Netýká se produktů pojišťovny Kooperativa.

Zákazníkem Provozovatele WEDOS Internet, a.s. se pro účely této soutěže má na mysli osoba, která v období od od 01.11.2020 00:00 do 20.12.2020 23:59 objedná a uhradí novou službu (detailní podmínky soutěže na webu www.wedos.cz) u společnosti WEDOS Internet, a.s.

Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

Účastník Soutěže musí mít trvalé bydliště nebo sídlo v České republice nebo Slovenské republice, u objednávek WEDOS i případně v jiném státě Evropské unie.

4. Termín a místo konání Soutěže

Soutěž probíhá ve dnech od 01.11.2020 00:00 do 20.12.2020 23:59. Tipovat je možné skrze doručený email nejpozději do 21. 12. 2020. Během této doby Provozovatel přijímá odpovědi na soutěžní otázku skrze e-mail (odkaz na web pro vložení tipu) po uskutečnění objednávky s tipovacím odkazem.

Zadávání správných odpovědí bude přístupné v zákaznické administraci, nebo skrze e-mail s tipovacím odkazem od 01.11.2020 00:01 nejpozději do 21. 12. 2020. Odkaz na zadávání odpovědí je zasílán na příslušný e-mail zákazníka v evidenci Provozovatele.

Jakékoliv doplnění odpovědi anebo jejich oprava či změna není možná.

Výherce bude vyhlášen do 07.01.2021 a výhra mu bude předána nejpozději 31.01.2021.

5. Výhra

  • 1. místo – Apple iPhone 12 Pro
  • 2. – 101. místo – Džusy 100% apple  WEDOS – balení 24ks pro každého

6. Výběr výherce a předání výhry

Výherce budou vybráni z účastníků na základě vyhodnocení nejlepší (nejpřesnější tip) odpovědi na soutěžní otázku a to z účastníků, kteří v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

V případě rovnosti nebo shody správných odpovědí vyhrává ten, kdo zadal správnou odpověď nejdříve.

Výhercem této soutěže se stane fakturační kontakt na dokladu o platbě u společnosti WEDOS Internet, a.s., případně u www.POJISTENI.cz, a.s. bude výhercem pojistník u pojistné smlouvy.

Oznámení o hlavní výhře sdělí Provozovatel výherci nejpozději do 30 dnů od vyhodnocení  prostřednictvím e-mailové zprávy, podle kontaktních údajů účastníka v registraci.

Předání výhry proběhne dle dohody výherce a provozovatele skrze doporučenou zásilku. V případě nepřevzetí hlavní výhry Soutěže do 60 dnů od okamžiku vyhlášení vítěze bude určen náhradní výherce, tj. druhý v pořadí, který bude o tomto kroku informován.

Každý účastník soutěže může získat pouze jednu výhru a to i v případě, že splní podmínky soutěže.

Výherci můžou být zveřejněni na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží. Výherce výhry souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním ceny bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.

7. Další podmínky, práva a povinnosti

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s přepravou nad rámec doručení Českou poštou. Výherce je na vlastní náklady povinen dodržet všechny zákonné a finanční náležitosti související s použitím dané výhry.

Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Účastník se Soutěže může účastnit vícekrát a to za každou objednanou (a uhrazenou) službu dle podmínek výše objednávky uvedených výše.

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

8. Osobní údaje

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

9. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.