Dárek k pojištění Slavia – balík energetických nápojů

K produktům cestovního pojištění Slavia – Autem nebo Letadlem sjednanému on-line na našich stránkách dáváme jako dárek balení 24 ks energetických nápojů.

Platí pro pojištění sjednané (objednané a zaplacené) v období od 01.08. do 15.08.2019 s pojistným nad 200 Kč . Počátek pojištění není rozhodující, můžete se pojistit s předstihem. 

Akce drinky bude označena štítkem „drinky navíc“ v online nabídce:

Počátek pojištění nemá na akci drinky k objednávce vliv, můžete se tedy pojistit v předstihu. Rozhodující je den objednání a zaplacení.

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.

Zájem o tento dárek je nutné v objednávce explicitně uvést při objednávání. Dárek (poukázku na dodání drinků) vám zašleme u cestovního pojištění za 14 dnů od počátku pojištění.

Zasíláme pouze do ČR. Na e-mail vám zašleme podrobné instrukce a poukázku, která opravňuje k nákupu energetických drinků (24 ks) zdarma včetně dopravy po ČR zdarma.

[button position=“centered“ url=“https://online.pojisteni.cz/cestovni/srovnani“]On-line kalkulace cestovního pojištění[/button]


Podrobné podmínky akce

 1. Provozovatelem akce je www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283
 2. Tato akce se vztahuje na pojištění sjednaná a zaplacená v době trvání akce – od 01.08.2019 do 15.08.2019 – na stránkách provozovatele.
 3. Platí pro pojištění s částkou (jednorázové pojistné či první splátka) nejméně 200,- Kč a to platí výhradně jen na produkty CP Autem, CP Letadlem od pojišťovny Slavia
 4. Věcným dárkem je balení 24 ks energetických nápojů značky WEDOS Energy.
 5. Účastník musí při objednávání pojištění explicitně zaškrtnout, že má o tento dárek zájem. Pokud tak neučiní, nebude poukaz na dárek zaslán.
 6. Věcný dárek předá Provozovatel účastníkovi formou poukázky, která bude zaslána účastníkovi e-mailem.
 7. Poukázku na věcný dárek zasíláme nejdříve 14 dnů od počátku cestovního pojištění.
 8. Věcný dárek zasílá na základě objednávky účastníka a uplatnění poukázky partner E-SPORTSHOP.CZ, provozovna RADANSPORT s.r.o., Za Otýlií 10, 370 01 České Budějovice, na adresu, kterou objednávající uvede v objednávce. Platnost poukázky získané k objednávce je 20 dnů od odeslání provozovatelem na email účastníka, pokud nebude poukázka uplatněna, nárok automaticky zaniká.
 9. Věcné dárky doručuje partner pouze na adresy v ČR a osobám starším 16 let.
 10. Účastník se může akce účastnit vícekrát. Za každou objednávku CP Autem / CP Letadlem nad 200,- Kč může vzniknout nárok na 1 věcný dárek, nesmí však účelově pojištění rozdělovat.
 11. Nárok na věcný dárek zaniká, pokud v době před jeho odesláním dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy (výpovědí, odstoupení, dohodou či jakýmkoliv jiným způsobem).
 12. Dárek není právně vymahatelný a jedná se o reklamní předmět společnosti WEDOS Internet, a.s. / www.POJISTENI.cz, a.s. .
 13. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek účastníků. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené s touto akcí posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.
 14. Provozovatel je oprávněn vyřadit z nároku na dárek účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání dárku. V takovém případě nebude účastníkovi dárek předán. Bude-li již dárek předán a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro jeho přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení tohoto dárku.
 15. Provozovatel není odpovědný za plnění třetích osob, kteří se účastní akce díky partnerskému systému. Marketingové neboli reklamní dárky jsou přidělovány Provozovatelem dle podmínek uvedených zde.
 16. Záruční a další podmínky vztahující se k věcným dárkům se řídí podmínkami jejich dodavatelů a obecně závaznými právními předpisy České republiky. Nároky z vad dárků musí adresát uplatňovat výhradně jen u Provozovatele akce. Dále není odpovědný za nedostatky či prodlení při přepravě dárku k oprávněnému příjemci, kterou zajišťuje externí přepravce dle podmínek objednávky u partnera.
 17. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla této akce, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo ji zcela zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již nárokované dárky, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich získání. Změny jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.
 18. Provozovatel akce těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této akce a nejsou předávány dále za účelem uplatnění slevového kuponu.
 19. Aktivním potvrzením požadavku na drinky je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, za účelem zaslání poukázky na e-mail, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.