Pojištění cizinců online

Zdravotní pojištění cizinců ERGO Welcome

English version: Health insurance for foreigners ERGO Welcome

Pojišťovna ERGO nabízí zdravotní pojištění pro cizí státní příslušníky, kteří se trvale zdržují na území České republiky a nemohou být zahrnuti do veřejného zdravotního pojištění (nesplňují zákonné podmínky pro účast ve veřejném zdravotním pojištění), musí mít uzavřeno komerční zdravotní pojištění pro cizince.

Pojištění Welcome plně odpovídá požadavkům, které stanovuje zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců a je uznávaný odborem azylové a migrační politiky (dříve cizineckou policií).

Parametry pojištění

  • platí na území ČR a při výjezdu do států Schengenského prostoru (mimo ČR pouze v rozsahu nutné a neodkladné zdravotní péče)
  • nabízíme pojištění pro všechny věkové kategorie – novorozence, děti, dospělé i seniory
  • sleva pro studenty denního studia v ČR (15 – 26 let)
  • krátkodobé základní pojištění pro pobyt do 90 dní – varianty Standard a Plus
  • dlouhodobé komplexní pojištění – varianty Komplex, Baby a Dítě+ (aktuálně nedostupné)

Produkty Standard, Plus

Pouze nutná a neodkladná zdravotní péče, pro pobyty v délce max. 90 dní.

  Standard Plus
Celkový limit na pojistnou událost 60 000 EUR 80 000 EUR
Lékařský převoz 60 000 EUR 80 000 EUR
Repatriace tělesných ostatků 60 000 EUR 80 000 EUR
Zubní ošetření – úraz 6 000 Kč
Ostatní stomatologie 6 000 Kč
Ambulantně předepsané léky ano
Ošetření onemocnění léčitelných volně prodejnými léky ano
Těhotenství, komplikace v těhotenství, porod jen v případě akutního ohrožení života
Péče o novorozence
Asistenční služby pouze v případě ošetření, jehož cena přesáhne 5000 Kč ano
Preventivní péče, očkování
Dispenzární péče

Produkt Welcome Komplex

Pozastaveno Toto komplexní zdravotní pojištění 

Komplexní zdravotní péče – zahrnuje ošetření onemocnění, úrazů a jiných skupin diagnóz, stomatologické ošetření, preventivní a dispenzární péče, těhotenství a porod v ČR.

Zahrnuje také léčebné výlohy na těhotenství a porod, ale po čekací době 3/8 měsíců od uzavření smlouvy a nekryje péči o novorozence. Pro těhotné doporučujeme produkt Komplex Baby (viz. dále).

  Komplex Baby Prenatal Dítě+
Celkový limit na pojistnou událost 80 000 EUR
Lékařský převoz 80 000 EUR
Repatriace tělesných ostatků 80 000 EUR
Zubní ošetření – úraz 6 000 Kč
Ostatní stomatologie 6 000 Kč
Ambulantně předepsané léky ano
Ošetření onemocnění léčitelných volně prodejnými léky ano
Těhotenství, komplikace v těhotenství, porod ano 1) ano ano
Péče o novorozence 300 000 Kč
Asistenční služby ano
Preventivní péče, očkování ano 4) ano 6) ano 4) ano 5)
Dispenzární péče ano

1) na těhotenství a porod se vztahují čekací doby v délce 3 a 8 měsíců

4) do limitu dle článku 10, odst. 6 VPP

5) v rozsahu shodném s veřejným zdravotním pojištěním v ČR

6) pojištění se nevztahuje na Článek 10, bod 6, písm. a) a b)

Produkt Welcome Komplex Prenatal/Baby

Pozastaveno Toto komplexní zdravotní pojištění 

Komplexní zdravotní péče, varianty určené pro těhotné ženy.

Zahrnuje také lékařské prohlídky v průběhu těhotenství, porod, následnou kontinuální poporodní hospitalizaci a první následné gynekologické vyšetření v šestinedělí po propuštění z nemocnice.

U produktu Prenatal není zahrnuta péče o novorozence. Je vhodné pro případ, kdy nově narozené dítě automaticky po porodu přechází do veřejného zdravotního pojištění (např. otec má české občanství).

U produktu Baby jsou také pojištěny všechny nově narozené děti až do 1 měsíce věku s limitem 300 000 Kč, pojištění zahrnuje i poporodní hospitalizaci, jednu preventivní prohlídku u praktického lékaře po propuštění z porodnice a povinná očkování do maximálního limitu 1 000 Kč. Po narození uzavřete pro následnou péči o dítě produkt Welcome Komplex Dítě+ (viz. dále).

Produkt Welcome Komplex Dítě+

Pozastaveno Toto komplexní zdravotní pojištění 

Komplexní zdravotní pojištění pro děti do 5 let věku. Zahrnuje veškerou lékařskou péči jako varianta Komplex, navíc se pojištění vztahuje na veškeré preventivní prohlídky včetně očkování u praktického lékaře a stomatologa v rozsahu shodném s veřejným zdravotním pojištěním občanů ČR.

Dokumenty

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.