Cestovní pojištění online

Nejlevnější cestovní pojištění. Ceny již od 7 Kč na den.

Porovnat nabídky pojišťoven

Cestovní pojištění Kooperativa

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group nabízí jednorázové cestovní pojištění Kolumbus pro Českou republiku, Evropu a celý svět, dále celoroční Kolumbus Abonent pro Evropu a variantu celého světa. Můžete si sjednat pojištění pro turistické či pracovní cesty a sportovní pobyty po celém světě a již základní cestovní pojištění hradí náklady na léčení, zásah záchranné služby a převoz do nemocnice i domů.

Na výběr máte i tyto dvě varianty

  • Klasik
  • Plus

Detailnější podmínky variant cestovního pojištění od pojišťovny Kooperativa naleznete na stránkách www.koop.cz

Platnost cestovního pojištění při sjednání od Kooperativy

  • pojištění vzniká v okamžiku určené datem a časem, který je uveden ve smlouvě jako počátek pojištění. Není li uveden přesný čas počátku pojištění, vniká pojištění dnem (00:00) uvedeným ve smlouvě o pojištění.
  • pojištění zaniká uplynutím pojistné doby nebo výpovědí pojistitele nebo pojistníka, popř. pojištěné osoby
  • pro celoroční pojištění Kolumbus Abonent platí omezení, že délka pobytu v zahraničí nesmí přesáhnout 45 kalendářních dnů (počet výjezdů není omezen)

Asistenční služby od Kooperativy jsou poskytovány pojištěnému v souvislosti se sjednaným pojištěním a poskytuje Global Assistance, call-centrum asistenční služby +420 266 799 779 , +420 1220 nebo email ga@1220.cz

  • servis nepřetržitě 24 hodin denně v českém jazyce
  • odborná pomoc při získání náhradních cestovních dokladů v případě jejich ztráty nebo odcizení
  • organizace přepravy tělesných ostatků do ČR