Cestovní pojištění online

Cestovní pojištění Kooperativa

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group nabízí jednorázové cestovní pojištění Kolumbus pro Českou republiku, Evropu a celý svět, dále celoroční Kolumbus Abonent pro Evropu a variantu celého světa. Můžete si sjednat pojištění pro turistické či pracovní cesty a sportovní pobyty po celém světě a již základní cestovní pojištění hradí náklady na léčení, zásah záchranné služby a převoz do nemocnice i domů.

Na výběr máte i tyto dvě varianty

 • Klasik
 • Plus

Platnost cestovního pojištění při sjednání od Kooperativy

 • pojištění vzniká v okamžiku určené datem a časem, který je uveden ve smlouvě jako počátek pojištění. Není li uveden přesný čas počátku pojištění, vniká pojištění dnem (00:00) uvedeným ve smlouvě o pojištění.
 • pojištění zaniká uplynutím pojistné doby nebo výpovědí pojistitele nebo pojistníka, popř. pojištěné osoby
 • pro celoroční pojištění Kolumbus Abonent platí omezení, že délka pobytu v zahraničí nesmí přesáhnout 45 kalendářních dnů (počet výjezdů není omezen)

Asistenční služby od Kooperativy jsou poskytovány pojištěnému v souvislosti se sjednaným pojištěním a poskytuje Global Assistance, call-centrum asistenční služby +420 266 799 779 , +420 1220 nebo email ga@1220.cz

 • servis nepřetržitě 24 hodin denně v českém jazyce
 • odborná pomoc při získání náhradních cestovních dokladů v případě jejich ztráty nebo odcizení
 • organizace přepravy tělesných ostatků do ČR

Novinky k cestovnímu pojištění od Kooperativy

Předcestovní asistence

 • Turistické informace – informace o nutnosti očkování, informace o aktuálních kursech měn, klimatické poměry a předpovědi počasí, informace o možnostech a cenách ubytování v zahraničí, zajištění rezervace ubytování, zjištění turistických tras, informace o místních kulturních památkách a zvláštnostech regionu, kontakty na lokální zprostředkovatele služeb, informace o restauracích a stravovacích zařízeních, kulturní informace, programy divadel, festivalů
 • Cestovní informace – čekací doby na hraničních přechodech, pravidla silničního provozu v zahraničí, výše pokut za dopravní přestupky, dopravní situace a sjízdnost cest, ceny benzínu a nafty, poplatky spojené s užitím dálnic, trajektů apod. (mýtné), informace o dopravních spojích, změny rezervace letenek;
 • Bezpečnost v cílové zemi – informace o stupni všeobecné bezpečnosti v cílové zemi, rady při cestování neobydlenými oblastmi, rizika spojená s místními válečnými konflikty
 • Administrativně – právní informace – doklady nutné pro vstup do země, informace o zastupitelských úřadech a konzulátech, informace o odvolání odepření vstupu do země, finanční částka nutná pro vstup do země, vízové a zvací povinnosti, postupy při vyřizování žádosti o víza a jiných dokladů, kvóty na dovoz zboží bez úhrady cel, celní sazby nejčastěji vyváženého zboží.

Asistence při problémech v letecké dopravě

 • váš let měl zpoždění o více než 3 hodiny
 • váš let byl zrušen
 • byl Vám odepřen nástup na palubu
 • v důsledku zpoždění letu jste zmeškali navazující let
 • byla Vám snížena dopravní třída

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.