Cestovní pojištění online

Cestovní pojištění Generali

Generali Pojišťovna a.s. poskytuje pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého trvalého bydliště včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním. Definice pojištění, která mohou být v rámci cestovního pojištění sjednána, obsahují všeobecné podmínky pro tyto druhy pojištění uvedené na stránkách www.generali.cz

Na výběr máte i tyto tři varianty

 • Cestovní pojištění do zahraničí
 • Cestovní pojištění pro cesty po tuzemsku
 • Cestovní pojištění do zahraničí pro opakované cesty (celoroční)

Generali nabízí i různé balíčky cestovního pojištění jako jsou Easy, Univerzal, Sport Active, které obsahují více parametrů krytí vašeho pojištění na cestu do zahraničí.

Platnost cestovního pojištění při sjednání od Generali

 • Pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy zaplacením pojistného.  Pojistná ochrana v rozsahu dohodnutém v pojistné smlouvě je poskytována od 00:00 hod. dne uvedeného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, resp. jako počáteční datum pojistné doby. V případě, že je datum počátku pojištění totožné s datem sjednání pojištění, začíná pojistná doba nejdříve okamžikem sjednání pojištění.
 • Pojištění může sjednat osoba starší 15 let
 • Minimální doba pojištění je 1 den.
 • Maximální délka na sebe navazujících pojistných smluv cestovního pojištění je 365 dní.
 • Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby, výpovědí pojistitele nebo pojistníka, popř. pojištěné osoby, dohodou, dnem smrti pojištěného anebo dnem doručení písemného oznámení o odmítnutí pojistného plnění. Pojištění zaniká také odstoupením od pojistné smlouvy dle § 23 zákona o pojistné smlouvě.

Asistenční služby od Generali jsou poskytovány pojištěnému v souvislosti se sjednaným pojištěním a asistenční služba je dostupná po celám světě 24 hodin, 7 dní v týdnu

Asistenční centrálu je možné kontaktovat písemně na adrese Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, dále prostřednictvím e-mailové adresy operations@europ-assistance.cz nebo telefonicky +420 221 586 666

Postup hlášení škodných událostí dle podmínek Generali

Hlášení škodné události probíhá prostřednictvím asistenční centrály pojistitele dle následujících kroků:

 • kontaktování asistenční centrály na jednom z kontaktních údajů
 • nahlášení čísla pojistné smlouvy pojištěné osoby
 • uvedení jména a příjmení pojištěné osoby
 • kontrola/nahlášení zdravotní pojišťovny pojištěného (v případě medicínské asistence)
 • specifikace důvodu kontaktování asistenční služby
 • uvedení čísla pro zpětné zavolání

Cestovního pojištění do zahraničí můžete sjednat nebo nezávazně použít kalkulačku cestovního pojištění zde:

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.