Cestovní pojištění online

Cestovní pojištění Allianz

Allianz pojišťovna, a. s. nabízí cestovní pojištění pro všechny typy cest jak turistické, sportovní tak i pracovní v lokalitách dle variant Evropa, celý svět s USA a celý svět bez USA. Možné je sjednat ve variantách krátkodobé cestovní pojištění, pro roční opakované pobyty, celoroční cestovní pojištění a golfové cestovní pojištění. Zajímavostí je neomezený limit pro plnění u ambulantního ošetření hospitalizace včetně dopravy do nemocnice, léků, transportu nemocného do České republiky, repatriace a dokonce výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného.

Na výběr máte i tyto tři varianty (navíc jedna varianta, která se nenabízí online):

 • základ
 • optimal
 • exkluziv

V rámci cestovního pojištění je možné sjednat následující druhy pojištění

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • úrazové pojištění
 • pojištění zavazadel
 • pojištění zpoždění letu
 • pojištění zpoždění zavazadel
 • pojištění pronájmu náhradního sportovního vybavení
 • pojištění odpovědnosti za škodu
 • pojištění doplňkových asistenčních služeb
 • pojištění stornovacích poplatků

Detailnější podmínky variant a druhů cestovního pojištění od pojišťovny Allianz naleznete na stránkách www.allianz.cz

Platnost cestovního pojištění při sjednání od Allianz

 • uzavření smlouvy dojde zaplacením prvního pojistného
 • uplynutím sjednané doby pojištění zaniká ( případně jinou výpovědí – podmínky a výpovědní doby pro další možnosti výpovědí jsou stanovené v pojistných podmínkách a Zákoníku)

Asistenční služby pro cestovní pojištění od Allianz  v českém jazyce 24 hodin denně 7 dní v týdnu na telefonním čísle +420 241 170 000

 • zabezpečí lékařské vyšetření
 • vybere vhodné zdravotnické zařízení
 • případně zabezpečí převoz do jiného zdravotního zařízení, pokud je stávající z hlediska zdravotního stavu nevyhovující
 • průběžně se informuje o zdravotním stavu pojištěného a kontroluje způsob a průběh léčby
 • průběžně nebo dle potřeby kontaktuje pojištěného a předává vzkazy blízkým osobám pojištěného
 • zajistí tlumočení mezi personálem nemocnice a klientem
 • zabezpečí repatriaci pojištěného do ČR
 • poskytne informace o vhodném postupu k zabezpečení nutných dokumentů
 • zabezpečí změny termínu schůzek
 • zprostředkuje náhradní ubytování, auto z půjčovny
 • předá vzkazy zaměstnavateli nebo rodině
 • zabezpečí repatriaci tělesných ostatků pojištěného do České republiky
 • zabezpečí uložení tělesných ostatků pojištěného nebo jejich zpopelnění v místě pojistné události

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.