Povinné ručení online

Sjednejte si nejlevnější povinné ručení. Ušetřete až 70%.

Porovnat nabídky pojišťoven

Povinné ručení a havarijní pojištění Slavia AUTO

Slavia pojišťovna nabízí v rámci svého produktu AUTO pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, tj. povinné ručení, a současně s ním lze sjednat také havarijní pojištění.

 

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné podepisování papírových dokumentů, žádné chození na pobočku. U pouhého povinného ručení není ani žádná kontrola fyzického stavu. Pouze u havarijního je potřeba se po sjednání dostavit na některou z partnerských stanic STK na kontrolu stavu vozidla (do 10 dní od počátku pojištění) – až do absolvování prohlídky se stanovuje spoluúčast na 99,9%.

Pojištění lze sjednat s okamžitou platností – po provedení on-line platby. Obratem e-mailem obdržíte pojistnou smlouvu a dočasnou zelenou kartu (její platnost je 1 měsíc). Kartu si vytisknete a můžete hned vyrazit na silnice. Originál zelené karty s roční platností obdržíte následně poštou přímo od pojišťovny.

Varianty povinného ručení

Povinné ručení je nabízeno ve 3 variantách:

 • ZÁKLAD – nejnižší možné pojistné krytí – 35/35 milionů (na zdraví / na majetku), obsahuje pouze základní asistenční služby (bez úhrady práce a materiálu)
 • PROFI – vyšší pojistné krytí – 100/100 milionů (na zdraví / na majetku), součástí jsou rozšířené asistenční služby (včetně úhrady některých nákladů, materiálu a dalších)
 • PREMIUM – vyšší pojistné krytí, zahrnuje také připojištění odpovědnosti občanů a pojištění proti vandalismu

Havarijní pojištění

Produkt Slavia AUTO nabízí havarijní pojištění ALL RISK s riziky havárie, odcizení, živel a vandalismus. Lze sjednat pouze v kombinaci s povinným ručením.

Pojištění se vztahuje na osobní a užitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny (kategorie M1 či N1) a pouze pro běžné užití. Maximální stáří vozidla je 13 let včetně.

Nelze sjednat pro motocykly, tříkolky, čtyřkolky, obytné automobily, nákladní automobil, přípojné vozidlo, autobusy, traktory, pracovní stroje. Dále pro autoškoly, taxislužby, ADR, autopůjčovny, vozidla s právem přednosti v jízdě, vozidla účastnící se organizovaných motoristických závodů a soutěží, provozovaná na letištních přistávacích plochách a pro veteránská vozidla.

Vztahuje se na pojistné události, které nastanou v zemích na geografickém území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Ukrajiny, Moldavska, Čečenska a Ruska.

Při sjednávání si sami stanovíte pojistnou částku, která je limitem pojistného plnění. Měla by odpovídat obvyklé ceně vozidla – tj. ceně, za jakou byste dané vozidlo v daném stavu, provedení a výbavě pořídili dnes např. z autobazaru.

Na výběr jsou 2 varianty spoluúčasti: 5% (min. 5 000 Kč) a 10% (min. 10 000 Kč).

Cena se odvíjí od typu a značky vozidla, pořizovací ceny vozidla, stáří vozidla, typu připojištění atd. Záleží také na kvalitě zabezpečení vašeho vozu.

Pojišťovna uznává tyto prvky zabezpečovacích systémů:

 • Aktivní vyhledávání – aktivní vyhledávací elektronický zabezpečovací systém okamžitě informující prostřednictvím signálu operátora zabezpečovacího systému o neoprávněném vniknutí do vozidla či o jeho odcizení a umožňující prostřednictvím příslušného signálu, resp. lokalizátoru, vozidlo vyhledat, a to minimálně na území ČR.
 • Alarm – elektronické aktivní zabezpečovací zařízení pevně zabudované ve vozidle signalizující akusticky nebo opticky pokus o neoprávněný vstup do vozidla, případně zároveň zabraňující jeho rozjezdu blokováním motoru.
 • Imobilizér – elektronický zabezpečovací systém ve vozidle integrovaný, který znemožňuje činnost motoru, pokud není deaktivován správným způsobem.
 • Mechanické – mechanický zabezpečovací systém pevně spojený s karoserií vozidla, který při uzamčení blokuje převody vozidla (dále jen „mechanický systém“). Za mechanický systém se nepovažuje automatická převodovka, různá provedení odnímatelných pák na volant, mezi volant a pedály nebo mezi řadicí páku a parkovací (ruční) brzdu.
 • Pasivní vyhledávání – pasivní vyhledávací elektronický zabezpečovací systém okamžitě informující prostřednictvím signálu vlastníka vozidla či jeho provozovatele o neoprávněném vniknutí do vozidla či o jeho odcizení a umožňující prostřednictvím signálu vozidlo vyhledat, a to minimálně na území ČR.
 • Značení skel – bezpečnostní značení skel se rozumí tzv. pískování nebo leptání speciálního kódu či VINu na všechna skla na vozidle specializovaným systémem s následným zpracováním dat o takto označených vozidlech. Jako bezpečnostní značení skel nelze uznat VIN na palubní desce pouze viditelné pod čelním sklem.

Asistenční služby

Základní asistence („ASSISTANCE BASIC“) zahrnuje pouze zorganizování příjezdu pomoci v případě poruchy či nehody vašeho vozidla. Veškeré další náklady (práce, materiál, náhradní díly aj.) si hradíte sami.

Rozšířená asistence („SLAVIA ASSISTANCE“) navíc zahrnuje úhradu některých úkonů, náhradních dílů a materiálu (podrobnosti ve smluvních podmínkách), například:

 • oprava vozidla na místě
 • odtah nepojízdného automobilu
 • uskladnění vozidla, parkování
 • vyproštění vozidla z terénu
 • oprava automobilu po odtažení do servisu
 • ubytování v hotelu po dobu opravy, doprava domů či pokračování v cestě (zapůjčení náhradního vozu)

Kromě toho vám asistenční služba zorganizuje (avšak náklady na realizaci hradíte vy):

 • repatriace neopraveného automobilu přes hranice
 • doručení náhradních dílů
 • vyslání náhradního řidiče k automobilu

Příplatkové služby

 • úrazové pojištění – lze pojistit řidiče nebo všechny cestující (včetně řidiče), k dispozici 3 limity plnění na osobu (trvalé následky / smrt úrazem):
  • 100 000 Kč / 50 000 Kč
  • 300 000 Kč / 150 000 Kč
  • 500 000 Kč / 250 000 Kč
 • pojištění skleněných oken vozidla – limit 5 000 Kč, 15 000 Kč nebo 25 000 Kč, spoluúčast 500 Kč (*)
 • pojištění živelních nebezpečí – limit 50 000 Kč, 100 000 Kč nebo 150 000 Kč, spoluúčast 5 %, min. 5 000 Kč (*)
 • pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby – limit 10 000 Kč, bez spoluúčasti
 • odcizení celého vozidla – limit 50 000 Kč, 100 000 Kč nebo 200 000 Kč, spoluúčast 5 %, min. 5 000 Kč (*)
 • pojištění střetu se zvířetem – limit 100 000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 1 000 Kč (*)
 • pojištění odpovědnosti z činnosti v běžném občanském životě (pouze k variantě PREMIUM) – újma na zdraví 200 000 Kč, škoda na věci 100 000 Kč, finanční škoda 20 000 Kč
 • pojištění proti vandalismu (pouze k variantě PREMIUM) – limit 30 000 Kč, spoluúčast potom 2 500 Kč

(*) U takto označených připojištění platí 50% spoluúčast po první 3 měsíce od počátku smlouvy. Díky tomu není nutné při on-line sjednávání samostatného povinného ručení provádět fyzickou prohlídku stavu vozidla.

Prohlídky vozidel před vstupem do havarijního pojištění

Pojištěný je povinen uskutečnit prohlídku vozidla nejdříve 10 dní a nejpozději 10 dní od data počátku pojistné smlouvy. Do doby provedení prohlídky vozidla se stanovuje na pojistném plnění na hodnotu spoluúčast 99,9 %.

Při sjednání havarijního pojištění obdržíte seznam prohlídkových míst (ke stažení níže). Do vámi zvoleného kontaktního místa zavoláte – stačí říct, že se jedná o prohlídku před vstupem do havarijního pojištění od Slavia. S sebou si vezměte velký technický průkaz a pojistnou smlouvu. O předání výsledku kontroly do pojišťovny se pracovníci postarají. Prohlídka je zahrnuta v ceně pojištění, na místě již nic neplatíte.

Prohlídka je provedena s kladným výsledkem, pokud skutečnosti zjištěné při prohlídce odpovídají skutečnostem rozhodným pro sjednání smlouvy a stanovení výše pojistného a jsou-li ověřeny další podmínky nezbytné pro uzavření smlouvy.

Pokud byly při prohlídce vozidla zjištěny skutečnosti, které mají vliv na přijetí vozidla do pojištění, nebo stanovení výše pojistného, má pojistitel právo vypovědět pojistnou smlouvu, nebo upravit výši pojistného, nebo upravit podmínky pojistné smlouvy.

Dokumenty