Povinné ručení online

Povinné ručení a havarijní pojištění Slavia Autopojištění

Slavia pojišťovna nabízí v rámci svého produktu Autopojištění pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, tj. povinné ručení, a současně s ním lze sjednat také havarijní pojištění.

Pojištění lze sjednat s okamžitou platností – po provedení on-line platby. Obratem e-mailem obdržíte pojistnou smlouvu a dočasnou zelenou kartu (její platnost je 1 měsíc). Kartu si vytisknete a můžete hned vyrazit na silnice. Originál zelené karty s roční platností obdržíte následně poštou přímo od pojišťovny.

Pojistit lze též vozidlo, které zatím nemá registrační značku (SPZ). Ta musí být následně nahlášena do 25 dní na pojišťovnu.

Varianty povinného ručení

Povinné ručení je nabízeno ve 3 variantách:

 • ZÁKLAD – nejnižší možné pojistné krytí – 50/50 milionů Kč (na zdraví / na majetku), obsahuje pouze základní asistenční služby (bez úhrady práce a materiálu)
 • JISTOTA – vyšší pojistné krytí – 100/100 milionů (na zdraví / na majetku), asistence ve variantě PROFI, v ceně také pojištění úrazu řidiče, pojištění poškození stojícího vozidla zvířetem a ztráty a odcizení klíčů od vozidla
 • JUBILEUM – nejvyšší pojistné krytí 150/150 milionů Kč (na zdraví / na majetku), asistenční služby ve variantě JUBILEUM, součástí připojištění jako ve variantě JISTOTA a navíc v ceně pojištění vandalismu, garance ceny pojistného na 3 roky a pojištění pneumatik

Některá výše uvedená připojištění jsou k dispozici pouze u některých kategorií vozidel. Viz. níže kapitola Doplňková pojištění.

Havarijní pojištění

Produkt Slavia AUTO nabízí havarijní pojištění ALL RISK s riziky havárie, odcizení, živel a vandalismus. Lze sjednat pouze v kombinaci s povinným ručením.

Pojištění se vztahuje na osobní a užitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny (kategorie M1 či N1) a pouze pro běžné užití. Maximální stáří vozidla je 13 let včetně.

Nelze sjednat pro motocykly, tříkolky, čtyřkolky, obytné automobily, nákladní automobil, přípojné vozidlo, autobusy, traktory, pracovní stroje. Dále pro autoškoly, taxislužby, ADR, autopůjčovny, vozidla s právem přednosti v jízdě, vozidla účastnící se organizovaných motoristických závodů a soutěží, provozovaná na letištních přistávacích plochách a pro veteránská vozidla.

Vztahuje se na pojistné události, které nastanou v zemích na geografickém území Evropy a Turecka, s výjimkou Běloruska, Ukrajiny, Moldavska, Čečenska a Ruska.

Při sjednávání si sami stanovíte pojistnou částku, která je limitem pojistného plnění. Měla by odpovídat obvyklé ceně vozidla – tj. ceně, za jakou byste dané vozidlo v daném stavu, provedení a výbavě pořídili dnes např. z autobazaru.

Na výběr jsou 3 varianty spoluúčasti: 0% (min. 5 000 Kč)5% (min. 5 000 Kč) a 10% (min. 10 000 Kč).

Cena se odvíjí od typu a značky vozidla, pořizovací ceny vozidla, stáří vozidla, typu připojištění atd. Záleží také na kvalitě zabezpečení vašeho vozu.

Pojišťovna uznává tyto prvky zabezpečovacích systémů:

 • Aktivní vyhledávání – aktivní vyhledávací elektronický zabezpečovací systém okamžitě informující prostřednictvím signálu operátora zabezpečovacího systému o neoprávněném vniknutí do vozidla či o jeho odcizení a umožňující prostřednictvím příslušného signálu, resp. lokalizátoru, vozidlo vyhledat, a to minimálně na území ČR.
 • Alarm – elektronické aktivní zabezpečovací zařízení pevně zabudované ve vozidle signalizující akusticky nebo opticky pokus o neoprávněný vstup do vozidla, případně zároveň zabraňující jeho rozjezdu blokováním motoru.
 • Imobilizér – elektronický zabezpečovací systém ve vozidle integrovaný, který znemožňuje činnost motoru, pokud není deaktivován správným způsobem.
 • Mechanické – mechanický zabezpečovací systém pevně spojený s karoserií vozidla, který při uzamčení blokuje převody vozidla (dále jen „mechanický systém“). Za mechanický systém se nepovažuje automatická převodovka, různá provedení odnímatelných pák na volant, mezi volant a pedály nebo mezi řadicí páku a parkovací (ruční) brzdu.
 • Pasivní vyhledávání – pasivní vyhledávací elektronický zabezpečovací systém okamžitě informující prostřednictvím signálu vlastníka vozidla či jeho provozovatele o neoprávněném vniknutí do vozidla či o jeho odcizení a umožňující prostřednictvím signálu vozidlo vyhledat, a to minimálně na území ČR.
 • Značení skel – bezpečnostní značení skel se rozumí tzv. pískování nebo leptání speciálního kódu či VINu na všechna skla na vozidle specializovaným systémem s následným zpracováním dat o takto označených vozidlech. Jako bezpečnostní značení skel nelze uznat VIN na palubní desce pouze viditelné pod čelním sklem.

Asistenční služby

Základní asistence ZÁKLAD zahrnuje pouze zorganizování příjezdu pomoci v případě poruchy či nehody vašeho vozidla. Veškeré další náklady (práce, materiál, náhradní díly aj.) si hradíte sami.

Asistence PROFI navíc zahrnuje úhradu některých úkonů, náhradních dílů a materiálu (podrobnosti ve smluvních podmínkách), například:

 • odtah vozidla (do nejbližšího servisu)
 • vyproštění vozidla
 • oprava vozidla po odtažení do servisu (limit 3 000 Kč)
 • uskladnění/parkování vozidla (max. 3 dny)
 • náhradní ubytování
 • půjčení automobilu
 • úhrada cestovného

Asistence PREMIUM nabízí vyšší limity u výše uvedené varianty a navíc také hradí:

 • repatriace neopraveného vozidla přes hranice
 • náhradní řidič

Doplňková pojištění

 • pojištění všech skel – limity 5 000 Kč, 15 000 Kč či 25 000 Kč (spoluúčast 10%, min. 1 000 Kč) – pouze OA, N1, nákladní, tahače
 • střet se zvěří – limit 100 000 Kč či 200 000 Kč (spoluúčast 10%, min. 1 000 Kč) – OA, N1, nákladní, tahače
 • odcizení celého vozidla – limity 50 000 Kč, 100 000 Kč či 200 000 Kč (spoluúčast 5 %, min. 5 000 Kč) – pouze OA a N1
 • pojištění živlu – limity 50 000 Kč, 100 000 Kč či 150 000 Kč (spoluúčast 5%, min. 5000 Kč) – pouze OA, N1, nákladní, tahače
 • pojištění zavazadel – jejich poškození či ztráta při havárii, živlu nebo odcizení celého vozidla – limity 10 000 Kč či 30 000 Kč (u vyššího limitu též odcizení samotných zavazadel i autosedaček) – pouze OA, N1, nákladní, tahače – územní platnost ČR
 • úrazové pojištění – pojištění úrazu řidiče nebo celé posádky včetně řidiče, limit plnění 200 000 Kč nebo 400 000 Kč na jedno sedadlo vozidla – pro OA, N1, nákladní, tahače
 • pojištění odpovědnosti občanů – limit plnění 400 000 Kč – pouze pro fyzické osoby

Fotodokumentace vozidla

V případě uzavření smlouvy obsahující havarijní pojištění nebo některé z doplňkových připojištění (pojištění skel, živel, střet se zvěří, odcizení, vandalismus, pojištění pneumatik, havárie), je potřeba doložit fotografie dokumentující stav vozidla v době počátku pojištění.

Tuto povinnost splníte tím, že provede nafocení pomocí k tomu určené aplikace v mobilního telefonu (Android či Apple iOS). Pro Android je aplikace umístěna v Obchod play, pro iOS je aplikace umístěna na iTunes. V obou případech aplikaci najdete pod názvem Slavia pojišťovna.

Do doby doručení fotodokumentace na Slavia pojišťovnu se sjednává spoluúčast na havarijním pojištění ve výši 99 %, v případě doplňkových připojištění uvedených výše se sjednává spoluúčast ve výši 50 % po dobu 3 měsíců.

Podrobné instrukce obdržíte po uzavření smlouvy.

Dokumenty

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné podepisování papírových dokumentů, žádné chození na pobočku, žádná fyzická kontrola stavu vozidla.