Pojištění vozidel online

Pojištění vozidel Direct – povinné ručení, havarijní

Pojišťovna Direct  nabízí pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, tj. povinné ručení, havariní pojištění pro vaše vozidla. Lze sjednat oba produkty současně nebo samostatně.

Varianty povinného ručení

K dispozici je 5 variant, které se liší výší pojistného krytí:

 • 50 mil. Kč
 • 100 mil. Kč
 • 150 mil. Kč
 • 200 mil. Kč
 • 250 mil. Kč

Jedná se o 2 limity – jeden na újmu na zdraví a druhý na škodu na majetku a jiné újmy. Sjednává se bez spoluúčasti.

Povinné ručení se vztahuje na škodnou událost, ke které došlo na území státu, který je vyznačen na zelené kartě (Evropa a Turecko). Při vjezdu do států, které nejsou v zelené kartě uvedené, nebo jsou v zelené kartě přeškrtnuté, je nezbytné sjednat hraniční pojištění.

Havarijní pojištění

Součástí havarijního pojištění Direct je vždy pojištění pro případ dopravní nehody – tj. kryje škody na vašem vozidle, pokud způsobíte dopravní nehodu.

Pro toto pojištění si zvolíte pojistnou částku. Ta by měla odpovídat obvyklé ceně vozidla včetně veškeré výbavy. Tím myslíme aktuální hodnotu vozidla včetně jeho výbavy v době sjednání pojištění. Jestliže bude pojistná částka výrazně nižší než obvyklá cena vozidla, může pojišťovna přistoupit ke snížení pojistného plnění v rámci podpojištění.

K tomu si lze pojistit další pojistná nebezpečí:

 • pojištění pro případ odcizení a vandalismu – přisvojení si pojištěného vozidla nebo jeho části tím, že pachatel překonal uzamčení nebo jistící překážku či opatření chránící vozidlo nebo jeho část před odcizením. Vandalismem se rozumí poškození nebo zničení pojištěného vozidla nebo jeho části během jeho stání úmyslným jednáním cizí osoby.
 • pojištění pro případ živelní události, pád a náraz předmětu – vztahuje se na nahodilou událost, při níž je škoda způsobena požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem předmětů, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, pádem lavin, zemětřesením či podobnými přírodními jevy.
 • pojištění pro případ poškození zvířaty – vztahuje se na nahodilou událost, při které dojde ke škodě způsobené střetem pojištěného vozidla se zvěří či zvířaty nebo při které na stojícím vozidle poškodí zvíře vnější karoserii či části motorového prostoru, zejména kabely a kabelové svazky, brzdovou soustavu, chladící soustavu nebo odhlučnění

Havarijní pojištění je platné na geografickém území Evropy a Turecka.

Nelze sjednat pro vozidla:

 • stáří 15 let a výše
 • vozidla autopůjčoven, převážející nebezpečné náklady (ADR), s právem přednosti a historická vozidla
 • nemající platnou technickou prohlídku
 • nezpůsobilé k provozu na českých komunikacích
 • používaná při závodech a rychlostních zkouškách
 • s tuningovou úpravou, která nemá atest pro všechny použité kusy tuningu

Spoluúčast lze zvolit z těchto variant:

 • 3%, min. 3 000 Kč
 • 5%, min. 5 000 Kč
 • 10%, min. 10 000 Kč

Cena se odvíjí od typu a značky vozidla, pořizovací ceny vozidla, stáří vozidla, typu připojištění atd. Záleží také na kvalitě zabezpečení vašeho vozu.

Pojišťovna uznává tyto prvky zabezpečovacích systémů:

 • mechanické zabezpečení
 • ochranné označení skel
 • systém pasivního vyhledávání
 • systém aktivního vyhledávání

Asistenční služby

Vztahuje na území Evropy a Turecka. Slouží v případě nepojízdnosti vozidla. Jejich smyslem je opravit vozidlo, pokud se jedná o drobnou opravu proveditelnou na místě. V opačném případě dostat vozidlo do servisu, kde může být opraveno.

Základní asistence s limitem 3 000 Kč je zdarma součástí pojištění (v zahraničí platí vždy dvojnásobný limit). Vztahuje se na nepojízdnost způsobenou dopravní nehodou, ale nikoliv způsobenou poruchou.

Asistence při poruše vozidla (technická asistence) je příplatkové připojištění, které pokryje také případ nepojízdnosti z důvodu poruchy. V kalkulaci lze sjednat výši limitu od 5 000 Kč až do neomezeného limitu (pro vozidla do 3,5 tuny) nebo od 5 000 Kč do 40 000 Kč pro vozidla nad 3,5 tuny.

Součástí technické asistence pro osobní a nákladní auta do 3,5 t jsou též drobné závady, konkrétně:

 • defekt pneumatiky
 • vybití akumulátoru
 • záměna či doplnění paliva
 • ztráta, zabouchnutí či zalomení klíčů
 • zamrznutí paliva či ruční brzdy

Technická asistence pro osobní a nákladní vozidla do 3,5 tuny zahrnuje:

 • příjezd a práce mechanika (pomoc silniční služby na místě nehody či poruchy)
 • vyproštění vozidla a jeho odtah do nejbližšího servisu
 • v zahraničí také náhradní ubytování nebo náhradní doprava + repatriace vozidla

Vyšší varianty asistence také nabízí:

 • odtah přípojného vozidla
 • náhradní vozidlo
 • doprava náhradního řidiče
 • úschova vozidla
 • vyzvednutí vozidla v servisu
 • oprava vozidla v zahraničí

Technická asistence pro vozidla nad 3,5 tuny zahrnuje:

 • zajištění hotovosti
 • příjezd a práce mechanika
 • vyproštění vozidla
 • odtah vozidla do nejbližšího servisu
 • přeložení nákladu
 • střežení vozidla v zahraničí
 • náhradní ubytování nebo náhradní doprava
 • pomoc s překladem

Podrobný rozpis a tabulku naleznete v pojistných podmínkách.

Volitelně je možné si sjednat službu náhradní vozidlo. Jedná se o poskytnutí vozidla na dobu delší než je jeden den v případech, kdy je pojištěné vozidlo v důsledku pojistné události v servisu. V takovém případě pojišťovna zajistí a uhradí půjčovné za vozidlo stejné nebo nižší kategorie po dobu opravy vozidla v servisu. Ve sjednání lze zvolit maximální dobu – 3, 5 nebo 10 dní. Maximální denní půjčovné je 2 000 Kč pro území České republiky a 3 000 Kč pro území Evropy a Turecka.

 

Doplňková pojištění

Úrazové pojištění

K osobním a nákladním automobilům do 3,5 tunylze sjednat úrazové pojištění pro případ smrti následkem úrazu a trvalých následků úrazu.

Na výběr jsou 2 varianty:

 • úrazové pojištění řidiče
 • úrazové pojištění všech cestujících (včetně řidiče)

Nabízíme 3 limity plnění:

 • 200 000 Kč
 • 400 000 Kč
 • 800 000 Kč

Pojistné limity jsou horní hranicí plnění pro každou přepravovanou osobu a pro každou pojistnou událost.

Pojištění skel

Úhrada opravy či výměny čelních, bočních či zadních skel vozidla při poškození nárazem letícího či padajícího předmětu, střetem se zvířaty, odcizením a vandalismem či přírodním nebezpečím. Neplatí zejména pro zejména střešní skla, zpětná zrcátka nebo boční a zadní skla autobusů a trolejbusů.

V případě škodní události v prvních třech měsících od data počátku pojištění tohoto rizika je sjednána spoluúčast ve výši 50% z pojistného plnění.

Pojištění zavazadel

Pojištění se vztahuje na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby patřící osobám cestujícím ve vozidle, které jsou uloženy:

 • v uzamčeném zavazadlovém prostoru vozidla
 • v uzavíratelné schránce v palubní desce
 • v uzamčeném střešním boxu
 • či která leží na sedadle po dobu provozu vozidla

Platí také pro dětské autosedačky.

Pojištění se také vztahuje na cyklistická kola, koloběžky, lyže, snowboardy a jiné obdobné sportovní vybavení, pokud je uzamčené ve vozidle nebo na nosiči, který je připevněný zámkem ke střeše, zadním dveřím či tažnému zařízení

Pojištění se nevztahuje na cennosti, věci zvláštní hodnoty, písemnosti, zbraně, živá zvířata, věci sloužící k podnikání, mobilní telefony a další (výčet v pojistných podmínkách). Také neplatí v případě ukradených věcí v noci.

Prohlídky vozidel před vstupem do havarijního pojištění

Při vstupu do havarijního pojištění musí být provedena prohlídka vozidla.

Po sjednání a zaplacení pojištění použijete dle návodu mobilní aplikaci Nafoť a jeď, popř. jiným způsobem nafotíte a doručíte e-mailem pojišťovně. Alternativně si můžete s pojišťovnou dohodnout návštěvu mobilního technika anebo prohlídku na některé z poboček pojišťovny.

Do doby provedení a schválení samoprohlídky nebo prohlídky pojišťovnou není vozidlo havarijně pojištěno.

Dokumenty

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné podepisování papírových dokumentů, žádné chození na pobočku, žádná fyzická kontrola stavu vozidla.