Spočítejte si cenu povinného ručení v naší on-line kalkulačce. Ušetřete!

Nové značky od roku 2024

Novinky vycházejí z novely zákona o silničním provozu a ze zkušeností z praxe jako reakce na aktuální trendy vývoje silničního provozu.

 Nová značka – Sdílená zóna. Označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz ve sdílené zóně.

Ve sdílené zóně smějí chodci a cyklisté užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Přijíždí-li vozidlo s právem přednostní jízdy, chodci musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí tohoto vozidla.

Ve sdílené zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Stání motorových vozidel je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Stání jízdních kol a jiných nemotorových vozidel je dovoleno jen na místech k tomu určených.

Značka parkoviště P+D, bude označovat parkoviště, na kterých mohou řidiči po zaparkování přesednout do auta k někomu jinému, a nemění tedy druh dopravy. 

Úprava značení bezpečného odstupu lépe připomene, jak odstup mezi vozidly správně dodržovat. Dvě šipky mezi dvěma za sebou jedoucími vozidly označují minimální bezpečný odstup vozidel na dané pozemní komunikaci při nejvyšší dovolené rychlosti za běžných podmínek. 

Novou podobu dostanou také piktogramy e-auta a e-koloběžky

Zavedení označení vozidla terénní sociální služba umožní na takto označených místech parkování vozidel provozovatelů terénních sociálních služeb.

Dále se zavádí značka servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel.

Facebook
Twitter
Email

Diskuzní fórum

Přejít do diskuzního fóra 

Aktuality a informace

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné podepisování papírových dokumentů, žádné chození na pobočku, žádná fyzická kontrola stavu vozidla.