Spočítejte si cenu cestovního pojištění v naší on-line kalkulačce. Ušetřete!

Koronavir – nejčastější dotazy u cestovního pojištění

Ptáte se, co a jak v souvislosti cestování a koronaviru. Zjišťovali jsme za vás u pojišťoven, jejichž cestovní pojištění máme v nabídce:

 

COVID aktuálně: Kam je možné cestovat – mapa zemí kam je možné cestovat bez nutnosti karantény při návratu nebo absolvování testů na COVID-19

Pojištění storna

Sjednám si pojištění storna v době, kdy na danou lokalitu nebylo žádné doporučení MZV necestovat, bude hrazeno storno? V případě zrušení cesty z důvodu MZV doporučení necestovat do dané lokality.

UNIQA: oficiální vyjádření níže, na konci článku, sledujte vždy nejaktuálnější vydání.  Ano, předpokladem je, že zrušíte zájezd kvůli akutnímu nynějšímu nedoporučení, k němuž dojde po sjednání storna a které se nyní aktuálně týká plánovaného bezprostředního odjezdu.
Nelze z pojištění storna požadovat plnění v případě, že se třeba dnes rozhodnete „radši rovnou“ zrušit zájezd, který se má konat ale až za několik týdnů nebo měsíců. Mezitím totiž může dojít k tomu, že nebezpečí pomine a oblast/stát už nebudou mezi nedoporučenými destinacemi.

Slavia: s platností od 28.2.2020 od 10:00 ukončujeme až do odvolání prodej storna cesty u produktu cestovního pojištění. Oficiální vyjádření níže, na konci článku, sledujte vždy nejaktuálnější vydání.

AXA Assistance: oficiální vyjádření níže, na konci článku, sledujte vždy nejaktuálnější vydání.

Zrušení cestovního pojištění

Mám sjednané cestovní pojištění v době kdy na danou lokalitu nebylo žádné doporučení MZV necestovat, v případě zrušení cesty z důvodu MZV doporučení necestovat do dané lokality před počátkem pojištění, mám nárok na vrácení pojistného?

UNIQA:  oficiální vyjádření níže, na konci článku, sledujte vždy nejaktuálnější vydání. Ano, nyní posuzujeme takový případ v zásadě jako odpadnutí pojistného zájmu a nečerpání sjednané pojistné ochrany, protože zůstanete doma. Každopádně však jde o „vyšší moc“, tedy nezaviněnou a neovlivnitelnou situaci, a záleží na tom, jak se bude všeobecná situace vyvíjet v čase a kvantitě.

Slavia: oficiální vyjádření níže, na konci článku, sledujte vždy nejaktuálnější vydání.

AXA Assistance: oficiální vyjádření níže, na konci článku, sledujte vždy nejaktuálnější vydání.

Již jsem v zahraničí

Mám sjednané cestovní pojištění a odcestoval jsem v době kdy na danou lokalitu nebylo žádné doporučení MZV necestovat, ocitl jsem se v místě kde byl z důvodu MZV doporučení necestovat do dané lokality a jsem v karanténě, jak postupovat když budu potřebovat pomoc z cestovního pojištění.

UNIQA: oficiální vyjádření níže, na konci článku, sledujte vždy nejaktuálnější vydání.  Automaticky a bezplatně se prodlužuje platnost pojištění léčebných výloh na dobu, kdy musíte zůstat v karanténě. Každopádně je potřeba ihned po vyhlášení karantény kontaktovat asistenční linku pojišťovny se jménem a číslem pojištění a sdělit nově vzniklou situaci, abychom se o tom dozvěděli. UNIQA v takovém případě kryje léčebné výlohy vzniklé během karantény.

Slavia: oficiální vyjádření níže, na konci článku, sledujte vždy nejaktuálnější vydání.

AXA Assistance: oficiální vyjádření níže, na konci článku, sledujte vždy nejaktuálnější vydání.

Zrušení letu

Mám cestovní pojištění sjednané v době, kdy na danou lokalitu nebylo žádné doporučení MZV necestovat, jak postupovat, když mi zruší let, zrušení cesty z důvodu MZV doporučení necestovat do dané lokality, nebo z důvodu, že místní stát zakázal cestovat.

UNIQA: oficiální vyjádření níže, na konci článku, sledujte vždy nejaktuálnější vydání. Normální cestovní pojištění tyto situace neřeší. Vždy je třeba obrátit se na konkrétní instituci, s níž byla dohoda o poskytnutí služby (aerolinky, CK, hotel, …). Pokud bylo sjednáno pojištění storna řádně k cestovním službám a před vyhlášením nedoporučení ze strany ministerstva, lze nárokovat náhradu uhrazených, ale nečerpaných služeb z pojištění storna. To platí u individuálně organizovaných cest s pojištěním storna. U zájezdů přes CK primárně vždy kontaktovat CK a řešit s nimi.

Slavia: oficiální vyjádření níže, na konci článku, sledujte vždy nejaktuálnější vydání.

AXA Assistance: oficiální vyjádření níže, na konci článku, sledujte vždy nejaktuálnější vydání.

Uzavření cestovního pojištění

Chci si sjednat cestovní pojištění v době kdy na danou lokalitu není žádné doporučení MZV necestovat, sjednám si na celou Evropu, platí mi tedy pojištění jen tam kde není MZV doporučení necestovat do dané lokality?

UNIQA: oficiální vyjádření níže, na konci článku.  Ano, je to tak. Vy byste do oblastí, které jsou nedoporučené, jezdit neměl. Pojištění platí pro kontinent, ale vždy se občané musí řídit pokyny ministerstva. Pokud se v nedoporučené oblasti ocitnete ještě před vyhlášením, měl byste postupovat podle místních nařízení a kontaktovat asistenční linku k cestovnímu pojištění. Tam konkrétní okolnosti Vašeho případu posoudí.

Slavia: s platností od 28.2.2020 od 10:00 ukončujeme až do odvolání prodej storna cesty u produktu cestovního pojištění. Oficiální vyjádření níže, na konci článku, sledujte vždy nejaktuálnější vydání.

AXA Assistance: oficiální vyjádření níže, na konci článku, sledujte vždy nejaktuálnější vydání.

 

Aktuální vývoj doporučení ministerstva pro cestování

Oficiální vyjádření pojišťoven

AXA Assistance

Koronavirus – informace k cestovnímu pojištění Aktualizováno 16.3.2020

Cesty nastoupené před 12. 3. 2020
Vzhledem k mimořádné situaci vyvolané koronavirem bychom vás chtěli informovat, že cestovní pojištění kryje náklady na léčení, případně repatriaci zpět do ČR, způsobené koronavirem.
Pojištění se však nevztahuje na klienty, kteří do dané oblasti vycestovali poté, kdy Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučila do dané oblasti cestovat.

Na případy, kdy se klient bez zdravotních komplikací dostane v zahraničí do karantény, se cestovní pojištění nevztahuje. V takovém případě však nad rámec stávajících pojistných podmínek automaticky prodloužíme dobu pojištění, a to po dobu nezbytně nutnou pro návrat klienta do České republiky. Těmto klientům poskytneme právní pomoc související s uplatněním nároků na vymáhání těchto vícenákladů.

Cesty nastoupené po 12. 3. 2020
Vzhledem k mimořádné situaci vyvolané koronavirem bychom vás chtěli informovat, že cestovní pojištění nekryje náklady na léčení, případně repatriaci zpět do ČR, způsobené koronavirem.

Na případy, kdy se klient bez zdravotních komplikací dostane v zahraničí do karantény, se cestovní pojištění nevztahuje. Těmto klientům poskytneme právní pomoc související s uplatněním nároků na vymáhání těchto vícenákladů. Cestovní pojištění se neprodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro návrat do České republiky.

Bez rozlišení termínu vycestování
Pokud má klient zakoupen zájezd, letenky nebo další služby cestovního ruchu do oblastí zasažených koronavirem, měl by se obrátit na prodejce, případně leteckou společnost, u nichž si tyto služby pořídil. Pojištění storna se nevztahuje na události, které nastaly v důsledku epidemiologické situace v cílové zemi.

Doporučujeme klientům, aby dbali zásad předběžné opatrnosti a potenciálně rizikovým oblastem se vyhýbali, protože v případě mimořádné situace může být technicky obtížné zajistit nutnou zdravotní asistenci (například při nutnosti repatriace klienta do České republiky v případě zvýšených bezpečnostních opatření na státních hranicích).

Aktualizováno 13.3.2020

AXA Assistance nehradí pojistné události, které vznikly na území Belgie, Číny, Dánska, Francie, Itálie, Íránu, Jižní Koreje, Německa, Nizozemí, Norska, Rakouska, Španělska, Švýcarska, Švédska a Velké Británie s tím, že klienti se před výjezdem do zahraničí musí řídit aktuální seznamem stanoveným státními orgány.

  • nově se plnění nevztahuje na případy, kdy klienti vycestovali do rizikové země již po varování
  • klienti, kteří zakoupili jednorázové cestovní pojištění dříve než 12. března 2020 s nástupem cesty do 30 dní pro pobyt v zemi, kam vláda ČR dne 12. března 2020 zakázala cestovat, mají nárok na vracení pojistného

Aktualizováno 12.3.2020

S přihlédnutím k dynamice aktuálního onemocnění Covid-19 společnost AXA Assistance od 17. 3. 2020 omezuje prodej pojištění storna cesty, toto omezení se bude týkat cest, jejichž počátek je plánován do konce května 2020.

Aktualizováno 10.3.2020

Vzhledem k dynamice situace zveřejňujeme upřesnění, týkající se karantény klienta v ČR jako důvodu pro plnění z pojištění storna:

Pokud je však klient v České republice v době plánovaného odjezdu v karanténě, která byla nařízena jeho praktickým lékařem v souvislosti s návratem klienta z Itálie po 7. březnu 2020 nebo která byla nařízena Hygienickou stanicí hlavního města Prahy nebo příslušnou krajskou hygienickou stanicí, a tím neschopen nastoupit cestu, je to důvod pro uhrazení stornopoplatků z pojištění storna

Aktualizováno 9.3.2020

Vzhledem k mimořádné situaci vyvolané koronavirem bychom vás chtěli informovat, že cestovní pojištění kryje náklady na léčení, případně repatriaci zpět do ČR, způsobené koronavirem, a to
i v případě, že klienti do dané oblasti vycestovali poté, kdy Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučila do dané
oblasti cestovat.
Pokud má klient zakoupen zájezd, letenky nebo další služby cestovního ruchu do oblastí zasažených koronavirem, měl by se obrátit na prodejce, případně leteckou společnost, u nichž si tyto služby pořídil.
Pojištění storna se nevztahuje na události, které nastaly v důsledku epidemiologické situace v cílové zemi. Pokud je však klient v České republice v době plánovaného odjezdu v karanténě, a
tím neschopen nastoupit cestu, je to důvod pro uhrazení stornopoplatků z pojištění storna. Nad rámec pojistných podmínek hradíme i pojistné události, které nemají přímou souvislost s koronavirem, a které nastaly klientům, kteří do dané oblasti vycestovali i poté, kdy Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučila do dané oblasti cestovat. To se týká všech rizik sjednaných v rámci cestovního pojištění s výjimkou pojištění storna. Na případy, kdy se klient bez zdravotních komplikací dostane v zahraničí do karantény, se cestovní pojištění nevztahuje. V takovém případě však nad rámec stávajících pojistných podmínek automaticky prodloužíme dobu pojištění, a to po dobu nezbytně nutnou pro návrat klienta do České republiky. Těmto klientům poskytneme právní pomoc související s uplatněním nároků na vymáhání těchto vícenákladů.

Doporučujeme klientům, aby dbali zásad předběžné opatrnosti a potenciálně rizikovým oblastem se vyhýbali, protože v případě mimořádné situace může být technicky obtížné zajistit nutnou
zdravotní asistenci (například při nutnosti repatriace klienta do České republiky v případě zvýšených bezpečnostních opatření na státních hranicích).

 

Aktualizováno 28.2.2020

Vzhledem k mimořádné situaci vyvolané koronavirem bychom vás chtěli informovat, že cestovní pojištění kryje náklady na léčení, případně repatriaci zpět do ČR, způsobené koronavirem, a to i v případě, že klienti do dané oblasti vycestovali poté, kdy Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučila do dané oblasti cestovat.
Pokud má klient zakoupen zájezd, letenky nebo další služby cestovního ruchu do oblastí zasažených koronavirem, měl by se obrátit na prodejce, případně leteckou společnost, u nichž si tyto služby pořídil.
Pojištění storna se nevztahuje na události, které nastaly v důsledku epidemiologické situace v cílové zemi.
Nad rámec pojistných podmínek hradíme i pojistné události, které nemají přímou souvislost s koronavirem, a které nastaly klientům, kteří do dané oblasti vycestovali i poté, kdy Ministerstvo
zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučila do dané oblasti cestovat. To se týká všech rizik sjednaných v rámci cestovního pojištění s výjimkou pojištění storna.

Na případy, kdy se klient bez zdravotních komplikací dostane v zahraničí do karantény, se cestovní pojištění nevztahuje. V takovém případě však nad rámec stávajících pojistných podmínek automaticky prodloužíme dobu pojištění, a to po dobu nezbytně nutnou pro návrat klienta do České republiky. Těmto klientům poskytneme právní pomoc související s uplatněním nároků na vymáhání těchto vícenákladů. Doporučujeme klientům, aby dbali zásad předběžné opatrnosti a potenciálně rizikovým oblastem se vyhýbali, protože v případě mimořádné situace může být technicky obtížné zajistit nutnou zdravotní asistenci (například při nutnosti repatriace klienta do České republiky v případě zvýšených
bezpečnostních opatření na státních hranicích).

Aktualizováno 27.2.2020

Vzhledem k mimořádné situaci vyvolané onemocněním COVID-19 bychom vás chtěli informovat, že cestovní pojištění kryje náklady na léčení, případně repatriaci zpět do ČR, způsobené COVID-19.

Pojištění se však nevztahuje na klienty, kteří do dané oblasti vycestovali poté, kdy Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, nebo Světová zdravotnická organizace, nebo obdobná instituce
nedoporučila do dané oblasti cestovat.

Pokud má klient zakoupený zájezd, letenky nebo další služby cestovního ruchu do oblastí zasažených COVID-19, měl by se obrátit na prodejce, případně leteckou společnost, u nichž si tyto služby pořídil. Pojištění storna se nevztahuje na události, které nastaly v důsledku epidemiologické situace v cílové zemi.

Nad rámec pojistných podmínek hradíme proklientsky i pojistné události, které nemají přímou souvislost s COVID-19, a které nastaly klientům, kteří do dané oblasti vycestovali i poté, kdy Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, nebo Světová zdravotnická organizace, nebo obdobná instituce nedoporučila do dané oblasti cestovat. To se týká všech rizik sjednaných v rámci cestovního pojištění s výjimkou pojištění storna.

Na případy, kdy se klient bez zdravotních komplikací dostane v zahraničí do karantény, se cestovní pojištění nevztahuje. V takovém případě však nad rámec stávajících pojistných podmínek automaticky prodloužíme dobu pojištění, a to po dobu nezbytně nutnou pro návrat klienta do České republiky. Těmto klientům poskytneme právní pomoc související s uplatněním nároků na vymáhání těchto vícenákladů.

Doporučujeme klientům, aby dbali zásad předběžné opatrnosti a potenciálně rizikovým oblastem se vyhýbali, protože v případě mimořádné situace může být technicky obtížné zajistit nutnou zdravotní asistenci (například při nutnosti repatriace klienta do České republiky v případě zvýšených bezpečnostních opatření na státních hranicích).

AXA Assistance / Partners CEE

UNIQA

Aktualizováno 02.03.2020

Klient požaduje zrušit zájezd do oblasti, která se nachází v karanténě Cesta s cestovní kanceláří:

Není kryto z pojištění stornovacích poplatků UNIQA:
V případě, že klient má zájezd koupený přes cestovní kancelář tak se s nároky za neuskutečněné cesty musí obracet na své cestovní kanceláře, kde mohou zkusit svůj nárok uplatnit. CK v souladu s
ustanoveními Občanského zákoníku mají zákazníkům uhradit zaplacené náklady v případě, kdy v cílové destinaci nastaly mimořádné okolnosti bránící uskutečnění zájezdu.

Pojištění stornovacích poplatků u individuálně sestavených cest:
V tuto chvíli poskytuje UNIQA dobrovolně nad rámec pojistných podmínek mimořádně pojistné plnění individuálním turistům, kteří pojistili storno zakoupených cestovních služeb do aktuálně
nedoporučených regionů v Itálii (region Lombardie a Benátska) s odjezdem do 10.03.2020. Pokud služby a pojištění zakoupili před vyhlášením nedoporučení ze strany ministerstva zahraničních věcí, mají nárok na plnění z pojištění stornovacích poplatků.
Pro všechny cesty/zájezdy (nikoli jen ve vztahu k italským destinacím) s počátkem od 10. března 2020 plní UNIQA pojišťovna standardně podle platných pojistných podmínek, tzn. nelze z důvodu
koronaviru v místě uplatnit nárok z pojištění stornovacích poplatků. Klient požaduje zrušit zájezd do oblasti, která se nenachází v karanténě či oblasti kam

Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje cestovat:
Obecně nejsou obavy z cesty pojistnou událostí. Rozhodne-li se někdo zrušit zájezd „preventivně“, tj. aniž by cílová destinace byla v aktuálně vyjmenovaných nedoporučených oblastech ministerstva zahraničních věcí, nemůže žádat náhradu z pojištění storna, případně „vrátit“ zakoupené cestovní pojištění.

Klient uvízne v karanténě:
Na ubytovací služby, stravu apod. se cestovní pojištění po dobu karantény nevztahuje. O tom je třeba jednat s místními orgány, které karanténu nebo uzavření oblasti vyhlásily. Nelze žádat ušlý výdělek. Náhradní dopravu k návratu do ČR po skončení karantény lze čerpat z cestovního pojištění jako repatriaci.

Klient vycestuje do oblasti, která se nachází v karanténě:
V případě, že klient vycestuje do oblasti která se nachází v karanténě, tak se jedná o cestu na vlastní riziko a v takovém případě není krytý cestovním pojištěním

Klient vycestuje do oblasti, který se nenachází v karanténě
Pokud klient vycestuje do oblasti, která se nenachází v karanténě či není v aktuálně vyjmenovaných nedoporučených oblastech ministerstva zahraničních věcí tak má standardně platné cestovní pojištění dle sjednaných podmínek

 

Slavia

Aktualizováno 28.2.2020

Platnost cestovního pojištění

Náklady spojené s koronavirem budou hrazeny, pokud bylo pojištění sjednáno před vyhlášením doporučení necestovat do dané lokality Ministerstvem zahraničních věcí ČR.
Současně budou náklady spojené s koronavirem hrazeny i v ostatních státech a oblastech, kterých se v tuto chvíli žádné varování netýká.
Cestovním pojištění odchylně od pojistných podmínek kryje léčebné výlohy s výjimkou nákladů spojených s COVID-19 (koronavirem), a to i v případě, že Ministerstvo
zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat do dané oblasti (aktuálně se jedná o vybrané oblasti Číny, Itálie, Korejské republiky, Vietnamu nebo Španělska). Přesto je nutné pozorně
sledovat webový portál MZV, kde jsou uvedena aktuální doporučení a informace o vývoji situace nákazy COVID-19.
V případě, že by se klient v době pobytu ocitl v karanténě a jeho pobyt by přesáhl dobu trvání pojištění, prodlužuje se doba trvání platnosti pojistné smlouvy na nezbytně nutnou
dobu, až do 30 dní.

Ukončení pojistné smlouvy

Rozhodne-li se klient, že svou cestu neuskuteční, může požádat o ukončení pojistné smlouvy před počátkem pojištění. V takovém případě bude klientovi vráceno celé uhrazené pojistné.
Žádost o ukončení pojistné smlouvy je nutné podat před datem počátku platnosti smlouvy.

Uplatnění pojištění storna

Obavy z možné nákazy a následné zrušení cesty nejsou důvodem k uplatnění pojištění storna. Pokud bylo storno zájezdu sjednáno v období, kdy pro danou lokalitu nebylo vydáno
doporučení necestovat a následně dojde k uzavření dané oblasti, v takovém případě lze storno uplatnit. U individuálních cest uplatnit lze. U zájezdů organizovaných cestovní kanceláří
zákazníci, kteří si zakoupili od cestovní kanceláře zájezd do postižené oblasti koronavirem, mohou podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků.
Ovšem pouze v případě, pokud v místě pobytu, nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly tyto mimořádné okolnosti a pokud mají vliv na čerpání služeb nebo dopravu. V takovém případě
storno cesty nelze uplatnit.

Pojištění storna cesty

S účinností od 28. 2. 2020 až do odvolání Slavia pojišťovna pozastavuje prodej pojištění storna cesty.

 

Kooperativa

Aktualizováno 28.2.2020

Pokud by byl pojištěný během pobytu v zahraničí nakažen v oblasti, která není MZV vyhlášena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, pojištění se na klienta vztahuje v plném rozsahu a z pojistné události bude plnění poskytnuto (vč. rizika Koronaviru).

V případě, že se pojištěný i přes varování MZV vydá do oblasti označené jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem a a) oblast bude zasažena epidemií/pandemií je úhrada léčebných výloh dle čl.11, bod f) v souvislosti s epidemií vyloučena, b) je pojistitel oprávněn v případě události nastalé v příčinné souvislosti s nákazou koronavirem (v případech, které by nenaplňovaly podmínky pro uplatnění výluky uvedené v písm. a) přistoupit ke snížení pojistného plnění z důvodu porušení povinností pojištěného nezvyšovat pojistné riziko a předcházet vzniku pojistné události. Úhrada jakýchkoliv jiných onemocnění či úrazů je z pojištění hrazena.

Riziko karantény

Pro případy, kdy pojištěný pobývá v oblasti, do které odcestoval v době, kdy nebyla MZV označena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, a je zařazen do karantény, v jejímž průběhu jeho cestovní pojištění končí, bude pojištěnému zdarma prodlouženo pojištění léčebných výloh (nad rámec ustanovení čl.15, bodu 2) PP M750/18) na adekvátní dobu, např. po dobu vyhlášené či trvající karantény v cílové oblasti. V tomto případě se klienti mohou ozvat naší asistenční službě (viz kontakt asistenční kartě) či na naši infolinku.

O umístění do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady na pobyt v karanténě. Cestovní pojištění se nevztahuje na náklady na tento pobyt ani na náhradu ušlé mzdy v souvislosti s karanténou, náklady na prodloužené parkování na letišti, náhradní dopravu do ČR, letenky apod.

Storno

Obava plynoucí z výskytu koronaviru v oblasti, která byla MZV ČR označena jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem je důvodem pro uznání pojištění STORNO u CP KOLUMBUS, KOLUMBUS ABONENT, KOLUMBUS ABONENT RODINA, Premier a u CP sjednaných na základě rámcových smluv s CK, které nemají v pojistných podmínkách pro pojištění STORNO taxativně vymezený výčet důvodů pro zrušení cestovní služby. Nevztahuje se na pojištění STORNO v rámci CP k účtu a CP pro CK FIRO-tour

Pokud si klient sjedná naše pojištění STORNO/zakoupí cestovní službu v době, kdy již MZV vydalo doporučení necestovat do daného místa, a pak došlo k uzavření konkrétního cílového letiště či oblasti nebo k jiným opatřením omezujícím možnost čerpání cestovních služeb, nemá klient nárok na plnění z pojištění STORNO.

Opatření Odboru cestovního pojištění

Do odvolání není možné sjednávat pojištění STORNO u všech produktů CP Kooperativa sjednávaných individuálně!

Doporučení klientům Kooperativa

Pravidelně sledovat informace o rizikovosti jednotlivých destinací, které jsou dostupné na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV).
Na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR je upozornění na § 2535 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení má zákazník právo odstoupit od smlouvy koupené u (české) cestovní kanceláře před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.

23. ledna 2020 změnila Světová zdravotnická organizace (WHO) celosvětovou klasifikaci situace kolem koronaviru COVID-19 ze střední na vysokou.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

 

[button position=“centered“ url=“https://online.pojisteni.cz/cestovni/srovnani“]On-line kalkulace cestovního pojištění[/button]

Facebook
Twitter
Email

Diskuzní fórum

Přejít do diskuzního fóra

Aktuality a informace

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.