Články

Když vyrazíte na kola

19.5. 2017 Žádné komentáře Pojištění majetku, Úrazové pojištění

Počasí přímo vybízí k rodinnému výletu na kolech. A proč ne! Co by se mohlo stát? A pokud by se už něco stalo, je tu pojištění, které, alespoň co se finanční stránky týká, se může vždycky hodit.

Pojištění odpovědnosti

V rámci pojištění občanského majetku lze eliminovat také škody, které členové domácností způsobí dalším osobám. Stačí si pojistit odpovědnost, případně připojistit toto riziko k pojištění domácnosti nebo nemovitosti. Každý odpovídá za své jednání a také za škody, které může způsobit. Současně ručí také za své děti a dokonce i za své domácí mazlíčky. Přitom nerozhoduje, zda újmu druhým způsobí úmyslně, nebo nedopatřením či opomenutím. Stejné pravidlo platí v případě ublížení na zdraví. Škodu je třeba nahradit.

Většinou se jedná o nehody, které jsou běžnou součástí našich všedních dní, ale výše škod se může díky novému občanskému zákoníku vyšplhat až do stovek tisíc či milionů korun, zejména jde-li o újmu na zdraví. Podobná událost pak dokáže viníkovi způsobit až existenční problémy.

Na jaře v rámci pojištění odpovědnosti často hradíme škody na zdraví a poničeném vybavení způsobené při cyklistice a dalších rekreačních sportech, celoročně pak řešíme vytopené byty sousedů, rozbitá okna a další běžné nehody.

 

Úrazové pojištění

A když už jsme se dotkli tématu víkendových sportů, bylo by správné upozornit i na možnost krátkodobého úrazového pojištění. Vyšší šance na úraz vzniká především v situacích, kdy se konkrétnímu sportu nevěnujeme pravidelně, ale pouze nárazově. Pro tyto případy je vhodné si zřídit krátkodobé úrazové pojištění (např. jen na víkend).

Výše pojistného se pro krátkodobé pojištění pohybuje v řádech desítek korun, ale v případě úrazu, který může být podstatnou změnou pro náš další život, by těchto pár korun mohlo sehrát velmi významnou roli. Denní odškodné, odškodné za pobyt v nemocnici, úrazový důchod, případně třeba i kosmetické operace pak hradí pojišťovna.

Navíc sjednání úrazového pojištění je velmi snadné a u nás ho lze provést on-line a to s platností již o následujícího dne. Kalkulace je vždy nezávazná. Spočítejte si tedy, kolik by vás stálo úrazové pojištění na víkend: