Články

Roste zájem o pojištění proti závažným nemocem

9.10. 2015 Žádné komentáře Úrazové pojištění

Letošní rok přinesl zvýšený zájem o pojištění pro případ závažných nemocí. V současné době už bezmála čtvrtina všech smluv životního pojištění kryje klientům UNIQA pojišťovny právě toto riziko. A více než 15 procent smluv životního pojištění chrání pro případ vážných diagnóz rovněž děti. Vzhledem k tomu, že rodič zpravidla uzavírá v rámci jedné smlouvy i pojištění pro všechny své potomky, je v UNIQA pojištěných dětí dokonce aktuálně více než pojištěných dospělých.

Pojistné plnění z tohoto pojištění využívají pacienti hlavně na pokrytí výpadku příjmu během léčení nemoci, a dále pak na zajištění asistenčních služeb, úpravy bydlení, pořízení speciálního lůžka nebo na úhrady operací nebo léčbu na specializovaných klinikách v zahraničí.

Okruh diagnóz, na které se krytí vztahuje, je dán dlouhodobými zdravotními statistikami a aktualizuje se v souladu s jejich vývojem. Produkty a jejich definice se pro potřeby pojištění upravují i v souladu s medicínským pokrokem. Některé diagnózy, které v minulosti vedly zpravidla k trvalé invalidizaci, mohou být v současné době úspěšně vyléčeny a končí plnou obnovou pracovní schopnosti. K takovým patří třeba infarkt myokardu nebo mrtvice.

Tisková zpráva :  Zájem o pojištění proti závažným onemocněním letos roste