Dárek navíc

První vlna bonusů končí za:
Dnů
Hodin
Minut
Sekund

Dárková karta CCS k pojištění

Nejlevnější ceny od pojišťoven Allianz, Pillow, ČPP, Slavia, Direct… – neváhejte a zkuste si své auto

CCS 200 Kč pojistka nad 2500 Kč

CCS 400 Kč pojistka nad 5000 Kč

CCS 1000 Kč pojistka nad 10000 Kč

CCS 2500 Kč pojistka nad 25000 Kč

CCS 5000 Kč pojistka nad 50000 Kč

Sjednejte si povinné ručení nebo havarijní pojištění za skvělé ceny a napište si o CCS kartu

Pro prvních 100 objednávek extra bonus

Solární powerbanka navíc pro prvních 100 objednávek v den spuštění bonus s kodem WEDOS!

Dnů
Hodin
Minut
Sekund

+ ještě další bonus pro Vás Každé pojištění od 1Kč je zařazeno do soutěže o dárkové batohy : Zimní soutěž

Jak získám CCS bonus

Sjednejte si povinné ručení nebo havarijní pojištění na vaše auto, motorku nebo třeba traktor a napište si o vaši CCS bonus kartu.

Skrze kontaktní formulář nám napište

  • číslo vaší smlouvy o pojištění
  • adresu, kam chcete Bonus CCS kartu zaslat
  • po dobu 24h v den spuštění, obdrží žadatel 1 až 100 navíc powerbanku s kodem „WEDOS“

Nejčastější otázky

Po vaší žádosti zaslané skrze kontaktní formulář (info – „jak získat dárek“ níže) vám na email přijde informace s termínem odeslání karty.  Zpravidla se jedná o 30 dnů po počátku pojištění. Pokud budete mít nějakou další otázku na doručení, stačí na email odpovědět.

Ano, CCS karta bonus je přednabitá karta na čerpání pohonných hmot dle přednabité částky. Od nás obdržíte ve variantách 200 Kč, 400 Kč nebo 1000 Kč Pokud bude nároková částka vyšší, je možné, že obdržíte více ks v součtu hodnoty bonusu.

CCS bonus kartu zasíláme po úhradě pojištění na pojišťovnu v termínu 30ti dnů od počátku vzniku pojištění, kdy již čerpáte pojištění a i kdyby jste následně vypověděli v budoucím období, CCS karta vám zůstává. Pokud jednou CCS bonus kartu od nás  obdržíte, již je vaše na pořád.

CCS bonus kartu je možné uplatnit do 31.12.2024

V den spuštění bude pro prvních 100 objednávek navíc Extreme Solar powerbanka, minimální objednávka na obdržení powerbanky je 2000 Kč – první platba pojištění, pokud budete mít rozděleno do měsíčních/čtvrtletních nebo pololetních splátek.

Akce platí do vyčerpání hodnoty CCS karet za 500 000 Kč, nebo uplynutím termínu trvání akce, termín je uveden v podmínkách a také znázorněn na odečtu do konce akce, přímo zde na webových stránkách.

Jak získat dárek ?

1.) Sjednejte si pojištění auta (vozidla jakéhokoliv, platí i pro kamiony, traktory) nebo motorky na www.pojisteni.cz a napište si o dárek.

2.) Napište si o CCS kartu – číslo smlouvy s adresou, kam chcete dárek poslat. Pokud uvedete „WEDOS“ dostane prvních 100 po dobu 24h od spuštění bonus navíc – solární powerbanku!

Požadavek na poslání – Stačí vyplnit do formuláře zde 

 Bonus karta CCS k pojištění platí do   28.2.2023  23:59 nebo do vyčerpání kreditu na akci.

Dárky máme pro každého, sdílejte s přáteli – potěšíte je 🙂

Facebook
WhatsApp

Rozdáme vám 500 000 Kč

Někdo investuje do reklamy v TV, my vám tyto peníze raději rozdáme! 

Pravidla spotřebitelských akcí/dárků

Spotřebitelské akce a dárky k produktům

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské akce, která je určena zákazníkům Provozovatele.

Věcné dárky a zároveň podmínky, které musí účastník splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupné na webu obou pořadatelských firem. Týká se nákupu u jedné ze společností provozovatelů, a to: skupiny WEDOS internet, a.s. a, www.POJISTENI.cz, a.s.

Provozovatelem Soutěže je obchodní společnost www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283.

Účastníkem akce, žadatel o dárek je každá fyzická nebo právnická osoba, která jako zákazník Provozovatele provede objednávku pojištění (povinného ručení nebo havarijního pojištění) na stránkách pojisteni.cz.

Zákazníkem Provozovatele www.POJISTENI.cz, a.s. pro účely této akce se má na mysli osoba, která uzavře pojistnou smlouvu u společnosti www.POJISTENI.cz, a.s.  na produkt povinné ručení, nebo havarijní pojištění a v tomto období pojistné zároveň uhradí.

Z Akce jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná věcná cena nebude těmto osobám předána.

Účastník akce, žadatel o dárek musí mít trvalé bydliště nebo sídlo, případně minimálně adresu pro doručení v České republice. 

Akce/dárky probíhá ve dnech dle popisu u konkrétní akce s dárky k pojištění.

Zadávání požadavků bude přístupné skrze kontaktní formuláře, nebo dle podmínek konkrétní akce. Požadavek je zasílán na příslušný e-mail provozovatele a zůstává v evidenci Provozovatele.

Jakékoliv doplnění požadavku na dárek po termínu uvedeném u akce, nebo jejich oprava či změna není možná.

Žadatel budou zveřejněni na webu provozovatele a budou kontaktováni e-mailem.

  • je uveden konkrétně u každého odstavce s dárkem, CCS kartou

V případě nedostupnosti CCS nebo Powerbanky , nelze nárokovat finanční vyrovnání, pouze dohodu o náhradní ceně, dle výběru provozovatele v podobném parametru.

Předání dárku, CCS proběhne dle dohody žadatele a provozovatele skrze doporučenou zásilku pouze na území ČR. V případě nepřevzetí od dopravce, nebo do 60 dnů od okamžiku doručení, bude po vrácení zásilka vrácena provozovateli.

Žadatelé o dárky můžou být zveřejněni na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jméno žadatele pro marketingové účely související s touto akcí.  Využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.

Dárek bude odeslán po 30ti dnech od počátku pojištění uvedeného na smlouvě. 

Dárek bude zaslán jen v případě zaslané žádosti skrze kontaktní formulář/nebo odpověď na příchozí email ze smlouvou, kde bude uvedeno číslo objednávky a adresa. Termín nároku na dárek uplyne 30 dnů po počátku vzniku pojištění, pokud žadatel o dárek navíc zašle požadavek po tomto termínu, již nebude akceptován.

Částka za kterou je uveden dárek navíc je částkou za celé pojištění, avšak pokud pojištění bude žadatel o dárek platit v kratším než ročním období (měsíční/čtvrtletní/pololetní), je částkou ze které se počítá nárok na CCS ta, která byla placena jako první platba a zároveň bude zaslán dárek, až po prvním období, kdy bylo uhrazeno celé pojistné na pojišťovnu.

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka do formuláře požadavku. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v požadavku pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o zaslání dárku, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě dárek zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předán.

Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s přepravou nad rámec doručení Českou poštou. Žadatel o dárek je na vlastní náklady povinen dodržet všechny zákonné a finanční náležitosti související s použitím daného dárku. Pokud dárek či nebude vyzvednuta a vrátí se odesílateli, propadá bez náhrady

Provozovatel akce si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla akce, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo akci zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již odeslané dárky, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich akce. Změny v akci jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek akce účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené s akcí posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit z akce účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání dárku. V takovém případě nebude účastníkovi dárek předán. Bude-li již dárek předán a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení tohoto dárku, avšak jen v případě, že porušil závazně podmínky získání dárku.

Pokud účastník akce zruší svou službu v rámci garance vrácení peněz, bude současně i dárek ponechán provozovateli.

Účastník akce může účastnit vícekrát a to za každou objednanou (a uhrazenou) službu dle podmínek výše objednávky uvedených výše.

Každý účastník akce může získat pouze 1 výhru k jedné pojistce, účelové rozdělování je zakázáno a to i v případě, že splní podmínky.

Dárek není právně vymahatelný.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž, dárky k produktům pojištění zrušit nebo podmínky těchto akcí upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení akcí budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

Nezapomeňte sdílet 😃

Dej šanci i svým přátelům, CCS karet je pro první vlnu dostatek. Nedostane-li se na někoho, budeme určitě pokračovat v dalších vlnách, chcete Vaši firmu nebo klub zapojit do podobné akce – bonus ? Napište nám!

Facebook
WhatsApp
Email
Provozovatel - www.POJISTENI.cz, a.s., si vyhrazuje právo změnit podmínky akce, případně akci kdykoliv ukončit. O změnách nebo ukončení bude informovat na této stránce s příslušným zvýrazněním podstatných informací. 500 000 Kč nemusí být vyčerpáno, pokud uplyne čas platnosti akce a nebude vyčerpáno na CCS objednávkách.