Vánoční tipovací soutěž o 111 cen 😊

Sjednejte on-line pojištění a zapojte se do tipovací soutěže o 111 cen!

Soutěž byla ukončena. 

Správný tip oficiálně vydán ZOO Hluboká je 2122

Vyhodnocení správných tipů:

Seznam výherců – Vánoční soutěž 2019

Výherci budou kontaktováni emailem.

Na výherce čekají tyto ceny:

  • 1. místo – Apple iPhone 11 Pro nebo dovolená za 30 000,- ( vyberete si )
  • 2. místo – HP notebook růžová nebo černá (vyberete si barvu)
  • 3. – 9. místo – Victorinox nůž SD nebo mini Victorinox do kabelky (vyberete si model)
  • 10. – 111. místo – rozdělíme 2424 ks drinků

Jak vyhrát? Stačí nejlépe tipovat odpověď na otázku:

Kolik bude celkem návštěvníků ZOO Hluboká nad Vltavou na Štědrý den 24.12.2019?

Soutěž je společná pro firmy WEDOS Internet, a.s. a www.POJISTENI.cz, a.s.

Kde a jak hlasovat? Sjednejte si on-line pojištění na www.POJISTENI.cz či si kupte jakoukoliv hostingovou službu, nebo doménu na hosting.wedos.com. Po zaplacení obdržíte e-mail s odkazem na tipovací formulář. Možnost tipovat o ceny dostane každá objednávka u www.POJISTENI.cz a.s. na webu www.pojisteni.cz s částkou nad 100,- Kč (mimo pojištění cizinců a produktů pojišťovny Kooperativa) U WEDOS Internet, a.s. není částka omezena pro možnost tipovat.  Čím více máte objednávek, tím větší máte šanci na výhru.

Soutěž probíhá u nových objednávek od 24.9.2019 00:00 do 19.12.2019 23:59. Ceny získají nejsprávněji tipující (v případě shody více tipujících vyhrává dříve tipující).

Výhercem této soutěže se stane fakturační kontakt na dokladu o platbě u společnosti WEDOS, případně pojistník uvedený na pojistné smlouvě u www.POJISTENI.cz.

Výherce bude vyhlášen do 15.1.2020 a výhra mu bude předána nejpozději 31.1.2020.


Pravidla spotřebitelských soutěží

Spotřebitelská soutěž o 111 cen

1. Úvodní ustanovení

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele.

Výhru (111 cen) a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupných na webu obou pořadatelských firem. Týká se nákupu u jedné ze společností provozovatelů, a to: WEDOS internet, a.s. a, www.POJISTENI.cz, a.s.

2. Provozovatel Soutěže

Provozovatelem Soutěže jsou obchodní společnosti WEDOS Internet, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28115708 a společnost www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283.

3. Účastníci Soutěže

Účastníkem Soutěže o hlavní výhru je každá fyzická nebo právnická osoba, která jako zákazník Provozovatele Soutěže v době trvání Soutěže splní (níže uvedené) podmínky Soutěže a zároveň (nebo kdykoliv následně v průběhu Soutěže) nejlépe odpoví na soutěžní otázku: Kolik bude celkem návštěvníků ZOO Hluboká nad Vltavou na Štědrý den 24.12.2019?. (ŠTĚDRÝ DEN V ZOO: Štědrý den si můžete užít i v zoo Hluboká nad Vltavou. Společně budeme krmit zvířátka, zazpíváme si koledy a každý dětský návštěvník si odnese malý dárek.)

Počet návštěvníků bude uveden ve výroční zprávě, nebo bude dle oficiálního výstupu o návštěvnosti ZOO Hluboká nad Vltavou.

Zákazníkem Provozovatele www.POJISTENI.cz, a.s. pro účely této soutěže se má na mysli osoba, která v období od 24. září do 19. prosince 2019 uzavře pojistnou smlouvu u společnosti www.POJISTENI.cz, a.s. za částku vyšší než 100,- Kč a v tomto období pojistné zároveň uhradí.

Zákazníkem Provozovatele WEDOS Internet, a.s. se pro účely této soutěže má na mysli osoba, která v období od 24. září do 19. prosince 2019 objedná a uhradí novou službu (včetně koupě domén) u společnosti WEDOS Internet, a.s.

Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

Účastník Soutěže musí mít trvalé bydliště nebo sídlo v České republice nebo Slovenské republice, u objednávek WEDOS i případně v jiném státě Evropské unie.

4. Termín a místo konání Soutěže

Soutěž probíhá ve dnech od 24.9.2019 00:00 do 19.12.2019 23:59. Během této doby Provozovatel přijímá odpovědi na soutěžní otázku skrze email po uskutečnění objednávky s tipovacím odkazem.

Zadávání správných odpovědí bude přístupné v zákaznické administraci, nebo skrze email s tipovacím odkazem od 24.9.2019 00:00 do 19.12.2019 23:59. Odkaz na zadávání odpovědí je zasílán na příslušný e-mail zákazníka v evidenci Provozovatele.

Jakékoliv doplnění odpovědi anebo jejich oprava či změna není možná.

Výherce bude vyhlášen do 15. 1. 2020 a výhra mu bude předána nejpozději 31. 1. 2020. Výherci budou skrze samostatné čísla objednávek (bez jména) zveřejněni na webu provozovatele.

5. Výhra

  • 1. místo – Apple iPhone 11 Pro nebo dovolená za 30 000,- ( výherce si může vybrat zda zvolí iPhone v hodnotě do 30 000 s DPH, nebo dovolenou v hodnotě do 30 000,- s DPH, nelze obě výhry společně )
  • 2. místo – HP notebook růžová nebo černá (vyberete si barvu)
  • 3. – 9. místo – Victorinox nůž SD nebo mini Victorinox do kabelky (vyberete si model)
  • 10. – 111. místo – rozdělíme 2424 ks drinků

6. Výběr výherce a předání výhry

Výherce budou vybráni z účastníků na základě vyhodnocení nejlepší (nejpřesnější tip) odpovědi na soutěžní otázku a to z účastníků, kteří v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

V případě rovnosti nebo shody správných odpovědí vyhrává ten, kdo zadal správnou odpověď nejdříve.

Výhercem této soutěže se stane fakturační kontakt na dokladu o platbě u společnosti WEDOS Internet, a.s., případně u www.POJISTENI.cz, a.s. bude výhercem pojistník u pojistné smlouvy.

Oznámení o hlavní výhře sdělí Provozovatel výherci nejpozději do 20 dnů od vyhodnocení  prostřednictvím e-mailové zprávy, podle kontaktních údajů účastníka v registraci.

Předání výhry proběhne dle dohody výherce a provozovatele skrze doporučenou zásilku. V případě nepřevzetí hlavní výhry Soutěže do 60 dnů od okamžiku vyhlášení vítěze bude určen náhradní výherce, tj. druhý v pořadí, který bude o tomto kroku informován.

Výherci můžou být zveřejněni na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží. Výherce výhry souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním ceny bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.

7. Další podmínky, práva a povinnosti

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s přepravou nad rámec doručení Českou poštou. Výherce je na vlastní náklady povinen dodržet všechny zákonné a finanční náležitosti související s použitím dané výhry.

Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Účastník se Soutěže může účastnit vícekrát a to za každou objednanou (a uhrazenou) službu dle podmínek výše objednávky uvedených výše.

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

8. Osobní údaje

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

9. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.