Úrazové pojištění online

Sportovní úrazové pojištění UNIQA

Pojišťovna UNIQA nabízí krátkodobé úrazové pojištění při sportu. Předmětem pojištění je pojistná ochrana pro případ úrazu při provozování pojištěného sportu, v jehož důsledku dojde k poškození zdraví nebo smrti poškozeného.

Pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým došlo v době trvání pojištění, a to právě při pojištěné činnosti, tj. přímo při provozování druhu sportu, na který se toto pojištění vztahuje dle pojistné smlouvy. Pokud nebyl provozovaný druh sportu sjednán, nevztahuje se na něj pojistné plnění.

Lze vybrat územní platnost ČR, Evropa + středomoří nebo svět. Do Evropa + středomoří patří zeměpisné území Evropy a území Egypta, Izraele, Maroka, Tuniska a Turecka. 

Parametry a omezení produktu

 • nabízíme pro občany ČR
 • vstupní věk 15 – 60 let
 • bez spoluúčasti
 • na jedné smlouvě může být pojištěno více osob
 • doba trvání minimálně 2 dny, maximálně 31 dnů
 • není potřeba vyplňovat zdravotní dotazník – při sjednávání stačí prohlášení, že žádná z pojištěných osob není v pracovní neschopnosti, není invalidní, nemá změněnou pracovní schopnost, nevlastní průkaz ZTP, netrpí nervovými (např. epilepsií) ani duševními chorobami, netrpí poruchami sluchu nebo zraku nad 12 dioptrií a neužívá pravidelně drogy ani jiné návykové látky
 • velký výběr sportů – pojistit se lze pro případ úrazu při provozování na výběr je 208 sportů, od méně rizikových jako je badminton, až po rizikové sporty jako je bungee jumping (seznam sportů dle jejich rizikovosti na konci této stránky)

Pojištění musí být uzavřeno a zaplaceno nejpozději 2 dny před požadovaným počátkem. U nás tedy lze sjednávat s datem počátku nejdříve za 2 dny (a v případě 2 dnů musí být ihned uhrazeno).

Rozdíl mezi krátkodobým cestovním a krátkodobým úrazovým pojištěním

 • Krátkodobé cestovní pojištění je převážně škodové pojištění, tj. pokud se mi v zahraničí něco stane, bude se mi z tohoto pojištění hradit ošetření u lékaře, převoz do nemocnice, převoz do ČR.
 • Krátkodobé úrazové pojištění je pouze obnosové pojištění, tj. pokud se mi v zahraničí nebo v ČR něco stane při pojištěném sportu, mohu uplatnit dle sjednaného tarifu trvalé následky, nemocniční odškodné, denní odškodné, atd. Z tohoto pojištění není nikdy hrazeno ošetření u lékaře, převoz do nemocnice, v případě úrazu v zahraničí převoz do ČR, atd.

Tarify a limity pojistného plnění

 U1U2U3U4
smrt úrazem250 000 Kč500 000 Kč1 000 000 Kč1 000 000 Kč
trvalé následky úrazu
od 0,5% bez progrese
250 000 Kč500 000 Kč1 000 000 Kč1 000 000 Kč
denní odškodné250 Kč / den
max. 25 000 Kč
250 Kč / den
max. 25 000 Kč
nemocniční odškodné250 Kč / den
max. 25 000 Kč
250 Kč / den
max. 25 000 Kč
250 Kč / den
max. 25 000 Kč
250 Kč / den
max. 25 000 Kč
úrazové náklady25 000 Kč25 000 Kč25 000 Kč25 000 Kč
balíček ZPK5 000 Kč5 000 Kč5 000 Kč
invalidita 3. stupně následkem úrazu
roční důchod
60 000 Kč

Balíček ZPK zahrnuje zlomeniny, popáleniny a kosmetické operace v důsledku úrazu (každé limit 5000 Kč). Jedná se o jednorázové bolestné bez ohledu na to, zda půjde o trvalý následek či nikoliv. Nemá to vliv na plnění v případě trvalých následků (zlomeniny a popáleniny).

Denní odškodné v důsledku jednoho úrazu se vyplácí max. za 100 dnů nezbytného léčení. Na další léčení se nebere zřetel.

Nemocniční odškodné v důsledku jednoho úrazu se vyplácí max. za 100 dnů nezbytného léčení. Na další léčení se nebere zřetel.

Dokumenty a pojistné podmínky

Úrazové náklady

Pokud jsou v pojistné smlouvě sjednány úrazové náklady, hradí po­jistitel pojištěnému níže uvedené náklady spojené s úrazem až do výše sjednané pojistné částky po dobu dvou let ode dne úrazu za předpokladu, že není poskytnuta úhrada nákladů ze zdravotního či jiného pojištění.

Pojistitel hradí tyto dle lékařského hlediska nezbytně nutné náklady:

 • náklady léčení, které byly nezbytně vynaloženy na odstranění následků úrazu a nehrazené ze zdravotního či jiného pojištění. Patří k nim první pořízení umělých končetin a náhrady zubů, jakož i náklady na jiné potřebné první pořízení náhrad dle lékařského předpisu. Regulační poplatky, náklady na opravu nebo znovupořízení náhrady zubů, umělých končetin nebo jiných pomůcek nejsou hrazeny. Za nezbytné náklady spojené s léčením úrazu se nepovažuje např. pobyt v lázních, ozdravovnách, léčebných a pečovatelských ústavech, v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech důchodců apod.;
 • náklady na lékařsky doporučenou dopravu z místa úrazu, který pojištěný utrpěl, event. z nemocnice, do které byl pojištěný po úraze dopraven
  – do místa jeho trvalého bydliště v ČR nebo
  – do nemocnice, která je místu bydliště nejblíže;
  v případě smrti v důsledku úrazu budou uhrazeny též náklady na přepravu ostatků pojištěného do místa bydliště;
 • náklady na záchranu pojištěného, který se ocitl v důsledku úrazu ve stavu nouze a musel být vyproštěn; pojistitel hradí rovněž náklady na vyproštění pojištěného v případě smrti následkem úrazu; do pojistné -ho plnění se zahrnují i doložené náklady na pátrání po pojištěném a jeho dopravu na nejbližší sjízdnou silnici.

Pojistitel uhradí účelně vynaložené zachraňovací náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události nebo zmírnění následků již nastalé pojistné události. Úhrada zachraňovacích nákladů, které byly vynaloženy na záchranu života nebo zdraví, se omezuje výší sjednané pojistné částky. Úhrada ostatních vynaložených zachraňovacích nákladů se omezuje výší 5% ze sjednané pojistné částky. Zachraňovací náklady, které pojistník vynaložil na základě písemného souhlasu pojistitele, uhradí pojistitel bez omezení.

Rozdělení sportů

Sporty jsou rozděleny dle rizikovosti, podle toho se odvíjí pojistné. Při pojištění vyšší kategorie sportů jsou automaticky do pojistného kryté zahrnuty i sporty z nižší kategorie.

 • kategorie 1 – aerobic, airsoft, aquaaerobic, badminton, baseball, běh na lyžích po vyznačených trasách, biatlon, boccia, bouldering, bowling, bruslení, bublík, buggykiting, bumerang, curling, cyklistika, dragboat – dračí lodě, pádlování, fitness a bodybulding, florbal, footbag, frisbee, golf, horské kolo (ne sjezd), in-line bruslení, jóga a cvičení pro zdraví, kanoistika (do 3.stupně včetně), kayaking (do 3.stupně včetně), kickbox – aerobic, koloběh, kolová, kopaná, kriket, kulturistika, lakros, lukostřelba, metaná, nohejbal, orientační běh, pétanque, plavání, plážový volejbal, pozemní hokej, saně na vyznačených trasách, showdown, silniční běh, skiatlon, skoky na trampolíně, softbal, spinning, sportovní tanec, squash, stolní tenis, synchronizované plavání, tenis, tchoukball, treking, veslování, vodní pólo, volejbal
 • kategorie 2 – vše v kategorii 1 + aerials, aerotrim, aikido, akrobacie, akrobatický rock and roll, americký fotbal, basketbal, bikros, boby na vyznačených trasách, bungee running, bungee trampolin, cyklokros, duatlon, fly fox, fotbal, frisbee ultimate, futsal, goalball, hasičský sport + cvičení záchranných sborů, házená, historický šerm (bojový), hokejbal, jachting, jízda na “U“ rampě (in-line, skateboard, lyže), jízda na koni (bez soutěže), jízda na segway, jízda na sněžném skútru, kanoistika (4.a 5.stupeň), kayaking (4.a 5.stupeň), kiteboarding apod., kitesurfing, korfbal, krasobruslení, krasojízda, lanové aktivity (ve výšce do 10 m), lehká atletika, let balónem, let historickým dvouplošníkem, let kluzákem, let na vznášedle, lezení po umělé stěně, lyžování po vyznačených trasách, minibike, moderní gymnastika, moguls, monoski, mushing – jízda psím spřežením, paintball, parasailing, plavání s ploutvemi, podvodní ragby, potápění bez přístroje, poweriser, rafting (do 3.stupně včetně), rope jumping, rybolov mořský, rybolov ze člunu, rychlobruslení in-line, rychlobruslení na ledě, safari, sálová kopaná, sáně na ledové dráze, skateboarding, skoky do vody, sledge hokej, snowboarding po vyznačených trasách, snowkiting, snowtubbing – na vyznačených trasách, soutěžní jízdy auto-motoveteránů, sportovní gymnastika, sportovní střelba (střelba na terč s použitím střelné zbraně), streetluge, synchronizované skoky do vody (hloubka bazénu 5 a více metrů), šerm sportovní (klasický), triatlon, vodní lyžování, vodní skútr, vysokohorská turistika bez horolezeckého náčiní, značené cesty bez „Via ferrata“, vzpírání, wakeboarding, wallyball, waterball, windsurfing, zorbing
 • kategorie 3 – vše v kategorii 1 a 2 + akrobatické lyžování, alpské lyžování, BMX freestyle+racing, bojová umění a sporty, box, jízda na čtyřkolce do 250 ccm, jízda na koni (soutěže), jízda v motokáře do 250 ccm, jízda v motorovém člunu, judo, kanoistika (od 6.stupně včetně), karate, kayaking (od 6.stupně včetně), kayakrafting, kickbox – bojové umění, lední hokej, let stíhačkou, let tryskáčem, let vrtulníkem, lezení v ledu po umělé stěně, lov ryb harpunou, lov sportovní, lov zvěře se zbraněmi, mountainboarding na vyznačených trasách při soutěžích, přístrojové potápění, rafting (4.a 5.stupeň), ragby, silový trojboj, skeleton, skoky a lety na lyžích, slalom na lyžích, slaňování (abseiling), sněžný skútr – sjezd, taekwondo, tandemový seskok, vysokohorská turistika, cesty včetně „Via ferrata“, zápas řeckořímský, železný muž, ironman
 • kategorie 4 – vše v kategorii 1, 2 a 3 + alpinismus, base jump, boby na ledové dráze, buildering, bungee jumping, canyoning, fourcross, freeride, freeskying, heliskiing, horolezectví, jízda na závodním okruhu (auto, motocykl), letecké sporty (závěsné létání, letecká akrobacie), lyžování mimo vyznačené trasy, motokros, paragliding, parašutismus, plochá dráha, potápění hloubkové, rafting (od 6.stupně včetně), sjezd na horských kolech, skialpinismus, snowbungeekayaking, snowbungeerafting, snowrafting, speleologie, wrestling

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné podepisování papírových dokumentů, žádné chození na pobočku.