Co je spoluúčast

U pojištění se s tímto pojmem setkáváme poměrně často, ale ne každý ví, co tento pojem přesně znamená. Jak tedy snadno pojem spoluúčast vysvětlit? 

Spoluúčast je součástí některých pojistných produktů, např. havarijní pojištění, pojištění nemovitosti apod. Jedná se o finanční částku, kterou se pojištěný podílí na pojistné události (tedy pojištěný zaplatí z vlastní kapsy, pokud se něco stane). Tato částka může být určena buďto konkrétní sumou (např. 1.000,-Kč apod.) a nebo vyjádřena procentem (např. 5%), případně je nulová. Výše spoluúčasti je vždy uvedena v pojistné smlouvě.

Obecně platí, že čím je spoluúčast vyšší, tím nižší je cena pojistného a naopak. Ovšem tato výhoda je spíše zdánlivá. Protože pokud dojde ke statisícovým či milionových škodám, pak zejména procenty vyjádřená spoluúčast může být velmi znatelná a pro pojištěného finančně neúnosná. Při sjednávání pojištění je tedy dobré se zamyslet nad tím, co všechno by se mohlo přihodit, zkusit si představit finanční dopad a podle toho potom volit pojištění a případnou výši spoluúčasti. Ušetřená stokoruna by v budoucnu mohla znamenat mnohatisícové ztráty.

Předem stanovená částka

Pokud je tedy ve smlouvě předem stanovena výše spoluúčasti konkrétní sumou, např. 1.000,- Kč, pak při pojistné události zaplatí pojištěný 1.000,- Kč a pojišťovna doplatí zbytek.

Spoluúčast v procentech

Pokud je v pojistné smlouvě uvedeno, že spoluúčast je např. 5%, tak při pojistné události zaplatí pojištěný 5% z ceny pojistné události a pojišťovna uhradí zbývajících 95%.

V případě, že je spoluúčast nulová, hradí celou pojistnou událost pojišťovna.