Odpověď na téma: Pojištění storna drahého zájezdu

#358
Jana Roselli – Pojištění.cz
Host

Vážená paní Marie,

pojištění storna zájezdu samozřejmě lze sjednat. Máte dvě možnosti: buď jako samostané pojištění, nebo jako připojištění k cestovnímu pojištění.

Pojištění storna zájezdu si musíte sjednat nejpozději den po platbě zálohy zájezdu nebo při jednorázové platbě ceny zájezdu. Pokud byste si pojištění sjednali až později, nebylo by platné.

Stornopoplatkem se rozumí skutečně vzniklé vyúčtované náklady, které jste musela prokazatelně uhradit cestovní kanceláři v souvislosti se zrušením cesty do zahraničí.

Jako pojistná událost je ve většině pojišťoven považováno zrušení cesty z důvodu:
vážného akutního onemocnění nebo úrazu pojištěného, nebo jemu blízké osoby,
úmrtí pojištěného nebo jemu blízké osoby,
škoda na majetku pojištěného vzniklá těsně před odjezdem do zahraničí (požár, povodeň..),

Některé pojišťovny dále akceptují jako pojistnou událost:
těhotenství pojištěné, pokud bylo zjištěno až po sjednání pojištění,
nečekaná výpověď pracovního poměru,
podání žádosti o rozvod.

V případě pojistné události je nutné cestu zrušit a ihned písemně oznámit pojišťovně vznik pojistné události. Připravit si doklady o zaplacení zájezdu, o zaplacení stornopoplatků. Poté s Vámi již pojišťovna pouze dořeší pojistné plnění.

Toto pojištění se však nevztahuje na krach cestovní kanceláře. Pro tento případ musí být pojištěna cestovní kancelář.

Nabízíme Vám online sjednání samostaného pojištění storna zájezdu a to od společnosti Mondial assistance.
Cena tohoto pojištění je 2,8% z celkové ceny zájezdu. Max. Limit pojistného plnění je 250 000 Kč. Spoluúčast 10% – 20%.

Dále nabízíme připojištění storna zájezdu k cestovnímu pojištění od těchto pojišťoven:
ALLIANZ pojišťovna, a.s.
cena 2,8% z ceny zájezdu
spoluúčast 10% – 25%
VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s.
cena 2,5% z ceny zájezdu
spoluúčast 10% – 20%
MONDIAL ASSISTANCE
cena 2,4 – 2,6 % z ceny zájezdu (dle varianty cestovního pojištění)
spoluúčast 10% – 20%

Online sjednání pojištění storna zájezdu na http://www.pojisteni.cz:
https://www.pojisteni.cz/srovnani/storno-zajezdu.html https://www.pojisteni.cz/srovnani/cestovni-pojisteni.html

Mějte hezký den, Jana Roselli – Pojištění.cz