Odpověď na téma: Vztahuje se na rodinné příslušníky?

#201142
Petr Šťastný
Správce

Toto mají pojišťovny ve výlukách, u každé to může být malinko jinak, ale např. pojišťovna Slavia to má takto:

„Pojištění se dále nevztahuje na povinnost nahradit škodu či újmu, kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželu, registrovanému partnerovi, sourozenci, příbuzným v řadě přímé, osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, členům rodiny zúčastněným na provozu rodinného závodu, osobám, které vykonávají činnost společně s pojištěným na základě smlouvy o sdružení, nebo jejich manželům, registrovaným partnerům, sourozencům či příbuzným v řadě přímé.“

Obecně tedy bude pojišťovna hradit jen škody způsobené cizím osobám.