Odpověď na téma: Pojištění odpovědnosti kontrolor výrobků

#14080

Dobrý den,
pokud bude škoda, kterou zaměstnavatel po zaměstnanci vyžaduje zapříčiněna jeho nedbalostí (dle VPP článek 25. b. způsobenou zanedbáním předepsané obsluhy, údržby nebo technologického postupu), pak plnit zcela určitě nebude.

Nabízíme online pojištění odpovědnosti v zaměstnání od pojišťoven ČSOB a ERGO, aktuální podmínky k dnešnímu dni se můžete dočíst níže:

Ergo : https://online.pojisteni-cdn.cz/doc/liability/ergo/vpp-ergo-oo-170201.pdf
ČSOB pojišťovna : https://online.pojisteni-cdn.cz/doc/liability/csob/vpp-csob-odo-2014.pdf