Odpověď na téma: Pojištění odpovědnosti

#12868

Dobrý den,
tento typ pojištění odpovědnosti v naší online nabídce nemáme. Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti
Tímto pojištěním myslíte pravděpodobně odpovědnost dobrovolných pracovníků za škodu na majetku i na zdraví. Kryje škody způsobené třetím osobám v rámci činnosti organizovaného spolku či jeho organizačních jednotek a to včetně škod vzniklých zanedbáním náležitého dohledu na osobou, která byla svěřena do péče. Tento druh pojištění nabízí Kooperativa pojišťovna http://www.koop.cz