Bonus pro VW Passat

Povinného ručení nebo havarijko s maximální slevou ihned! – dáme ihned největší slevu, bez smlouvání – online. Zkus to…

Dárky k pojištění - vyberte si

Sjednejte si pojištění na vašeho plechového miláčka a získejte SLEVU a dárek ihned – kod na dárek je „Passat“

+ bonus pro Vás!  Každé pojištění s dárkem i bez dárku, je zařazeno do soutěže o dárkové batohy : Podzimní soutěž

Powerbanka k pojištění

Sjednejte si pojištění a napište si o dárek, kod je „Passat“

Povinné ručení nebo havarijní pojištění pro vozidla Passat + dárek powerbanka

Povinné ručení nebo havarijní pojištění jakékoli osobní auto nad 5 000Kč + dárek powerbanka

Jak získat dárek ?

1.) Sjednejte si pojištění auta na www.pojisteni.cz a napište si o dárek.

SLEVA až 70 %

2.) Napište si o dárek – do předmětu dejte „Passat“ a adresu kam chcete dárek poslat. Stačí vyplnit do formuláře zde

 Dárek k pojištění platí do   15.11.2023  23:59

Dárková karta PHM k pojištění

Sjednejte si pojištění a napište si o dárek, kod je „Passat“

Pojištění auta nad 2000kč + dárek karta na PHM v hodnotě 200kč a za každých 2000kč další karta

Jak získat dárek ?

1.) Sjednejte si pojištění auta, nebo motorky na www.pojisteni.cz a napište si o dárek.

SLEVA až 70 %

2.) Napište si o dárek – do předmětu dejte „Passat“ a adresu kam chcete dárek poslat. Stačí vyplnit do formuláře zde

 Dárek k pojištění platí do   15.11.2023  23:59

Sportovní taška PUMA k pojištění

Sjednejte si pojištění a napište si o dárek, kod je „PassatClub“

Pojištění úrazu dlouhodobé + sportovní taška PUMA

Jak získat dárek ?

1.) Sjednejte si pojištění úrazu (dlouhodobé) na www.pojisteni.cz a napište si o dárek.

DĚTI SLEVA 50 %

2.) Napište si o dárek – do předmětu dejte „Passat“ a adresu kam chcete dárek poslat. Stačí vyplnit do formuláře zde

 Dárek k pojištění platí do   15.11.2023 23:59

Pravidla spotřebitelských soutěží/dárků

Spotřebitelské soutěže a dárky k produktům

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže/ dárky (dále jen Soutěž/Dárek), která je určena zákazníkům Provozovatele.

Výhry nebo dárky a zároveň podmínky, které musí požadující o odměnu/dárek splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupné na webu obou pořadatelských firem. Týká se nákupu u jedné ze společností provozovatelů, a to: skupiny WEDOS internet, a.s. a, www.POJISTENI.cz, a.s.

Provozovatelem Soutěže je obchodní společnost www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283.

Účastníkem soutěže o hlavní výhru nebo žadatel o dárek je každá fyzická nebo právnická osoba, která jako zákazník Provozovatele.

Zákazníkem Provozovatele www.POJISTENI.cz, a.s. pro účely této soutěže se má na mysli osoba, která uzavře pojistnou smlouvu u společnosti www.POJISTENI.cz, a.s.  a v tomto období pojistné zároveň uhradí.

Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

Účastník Soutěže, žadatel o dárek musí mít trvalé bydliště nebo sídlo v České republice.

Soutěž/dárky probíhá ve dnech dle popisu u konkrétní soutěže, akce s dárky k pojištění.

Zadávání správných odpovědí bude přístupné skrze kontaktní formuláře, nebo dle podmínek konkrétní soutěže. Odkaz na zadávání odpovědí je zasílán na příslušný e-mail zákazníka v evidenci Provozovatele.

Jakékoliv doplnění odpovědi/požadavky na dárek po termínu uvedeném u soutěže/akce s dárky, nebo jejich oprava či změna není možná.

Výherci budou zveřejněni na webu provozovatele a budou kontaktováni e-mailem.

  • je uvedena konkrétně u každého odstavce s dárkem
  • Pokud je odstupňováno cenou, jedná se o cenu v první platbě (pokud máte pojištění například auta za 10 000 rok a rozdělíte ho na půlroční platbu, odstupňování dárku se počítá z 5000 Kč, tedy první uskutečněné platby

Nárok na věcný dárek vzniká při uzavření smlouvy na pojištění a zaplacení. Objednávky ve splatnosti nejsou akceptovány k předání věcného dárku, musí dojít k úhradě na pojišťovnu dle podmínek srovnávače POJISTENI.cz .

Věcný dárek k pojištění bude doručen dle dohody s tím kdo si nárokuje skrze kontaktní formulář a uvede správný kod. Doručení proběhne zpravidla Českou poštou na adresu výhradně v ČR. Termín odeslání dárku záleží na dostupnosti na skladě, pokud nebude možné dárek odeslat do 30ti dnů od požadavku, bude navrhnuta náhrada. U produktů s výpovědí (mimo cestovního, kde je nárok na dárek ihned po uplynutí doby pojištění) je nárok na dárek možný uplatnit po 3 týdnech. Pokud bude v době odstoupení od služby do 14 dnů služba odstoupena, nárok na dárek zaniká. 

Výherci soutěží budou vybráni z účastníků na základě vyhodnocení nejlepší (nejpřesnější tip) odpovědi na soutěžní otázku a to z účastníků, kteří v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

V případě rovnosti nebo shody správných odpovědí vyhrává ten, kdo zadal správnou odpověď nejdříve.

Výhercem této soutěže bude pojistník na smlouvě u www.POJISTENI.cz.

Oznámení o hlavní výhře sdělí Provozovatel výherci nejpozději do 90 dnů od vyhodnocení prostřednictvím e-mailové zprávy, podle kontaktních údajů účastníka v registraci.

V případě nedostupnosti hlavní výhry , nelze nárokovat finanční vyrovnání, pouze dohodu o náhradní ceně, kdy může být dodána jiná elektrokoloběžka dle výběru provozovatele v podobném parametru.

Předání výhry proběhne dle dohody výherce a provozovatele skrze doporučenou zásilku pouze na území ČR, vzhledem k nadrozměrné zásilce je přeprava možná dle standardů PPL, DPD a dalších přepravních společností na větší zásilky. V případě nepřevzetí hlavní výhry Soutěže od dopravce, nebo do 60 dnů od okamžiku vyhlášení vítěze bude určen náhradní výherce, tj. druhý v pořadí, který bude o tomto kroku informován.

Výherci můžou být zveřejněni na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží. Výherce výhry souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním ceny bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s přepravou nad rámec doručení Českou poštou. Výherce je na vlastní náklady povinen dodržet všechny zákonné a finanční náležitosti související s použitím dané výhry/ dárku. Pokud dárek či výhra nebude vyzvednuta a vrátí se odesílateli, propadá bez náhrady

Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Pokud účastník soutěže zruší svou službu v rámci garance vrácení peněz, bude současně i odpověď na soutěžní otázku vyřazena ze Soutěže.

Účastník se Soutěže může účastnit vícekrát a to za každou objednanou (a uhrazenou) službu dle podmínek výše objednávky uvedených výše.

Každý účastník soutěže může získat pouze 1 výhru a to i v případě, že splní podmínky.

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž, dárky k produktům pojištění zrušit nebo podmínky těchto akcí upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení akcí budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

Aktuální dárky navíc ve spolupráci s partnerem – VW Passat Club CZ jižní Čechy

Provozovatel - www.POJISTENI.cz, a.s., si vyhrazuje právo změnit podmínky akce, případně akci kdykoliv ukončit. O změnách nebo ukončení bude informovat na této stránce s příslušným zvýrazněním podstatných informací.