Cestovní pojištění online

Postup při uplatnění pojištění při úpadku cestovní kanceláře

V případě smlouvy o zájezdu jsou tyto možnosti podle způsobu jejího uzavření

  • uzavření u cestovní agentury – je nutné pamatovat na to, že cestovní agentura prodej zájezdu pouze zprostředkovává a není přímý prodejce, a proto tak není povinna mít uzavřené pojištění pro případ úpadku. Cestovní zprostředkovatel však musí zájemci oznámit, pro kterou cestovní kancelář zájezd zprostředkovává a na požádání mu předložit doklad o pojištění proti úpadku této cestovní kanceláře.
  • uzavření přímo u cestovní kanceláře (přímí prodejce zájezdu) – ten je povinen mít pojištění proti úpadku sjednáno. 

Ověřte na své smlouvě nebo telefonicky, o jakou variantu se jedná, a požádejte o informaci, která pojišťovna tento případ řeší. Často pojišťovna vyzve tyto poškozené klienty sama dopisem, telefonicky nebo jinou formou kontaktu. Doporučujeme si poznamenat asistenční službu této pojišťovny – pokud se octnete bez pomoci cestovní kanceláře již v době vaší cesty, pojišťovna vám zajistí potřebné součinnosti k bezpečnému návratu domů.

Pokud vám cestovní agentura (kancelář) neposkytla v důsledku svého úpadku předem uhrazené služby, je potřeba vznést písemný nárok na pojistné plnění u sjednané pojišťovny a doložit potřebné doklady nejpozději do 6 měsíců od vzniku pojistné události.

U každé pojišťovny se tyto požadované dokumenty a postupy mohou mírně lišit, doporučuje tak přímo stránky nebo kontaktní linku konkrétní pojišťovny.

Pro nahlášení pojistné události budou potřeba doložit následující dokumenty

  • originální a kompletně vyplněný Škodní protokol (naleznete převážně online na konkrétním webu pojišťovny)
  • cestovní smlouvu uzavřenou s CK s podpisy obou stran
  • originální nebo úředně ověřenou kopii dokladu o uhrazení zálohy a plné ceny zájezdu (příjmový doklad CK či jiný doklad o úhradě – v případě dokládání platby zájezdu nebo zálohy za zájezd výpisem z bankovního účtu musí tento být originál nebo ověřená kopie s razítkem a podpisem oprávněného zaměstnance banky)
  • originální nebo úředně ověřené kopie dokladů o uhrazení případných dalších výdajů spojených s pojistnou události, za něž požadujete plnění (výdaje na nezbytné náhradní ubytování a stravování v zahraničí, výdaje na zpáteční cestu do ČR)

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.