Vyhraj 2 VIP vstupenky na HC Motor

19.4. přijede opět Jágr a Plekanec, …

Tipněte si a vyhrajte 2 VIP vstupenky na HC Motor ČB – Rytíři Kladno, které se odehraje 19.4.2019 v Budvar aréně. 

Pokud na hokej nechcete a VIP vstupenky nevyužijete, zašleme vám 2 kartony (48 ks) energy drinků WEDOS!

Jak soutěžit?

Tipovat můžete pouze 1× v komentářích na FB až do pondělí 15. 4. 2019. Následně soutěž vyhodnotíme.
Soutěžící s nejpřesnějším tipem si může zvolit výhru. V případě shody rozhoduje rychlost.

Ceny:
– 2 VIP vstupenky na barážové utkání HC Motor ČB – Rytíři Kladno, které se hraje v pátek 19. 4. v 17:30 v Českých Budějovicích
– 2 balení (48 ks) Energy drinků WEDOS – více informací o WEDOS Energy: https://www.wedos.cz/energy


Výherce obdrží 2 VIP vstupenky na domácí utkání HC Motor ČB (na co se můžete těšit ve VIP HCMotor). Pokud výherce soutěže VIP vstupenky neuplatní, obdrží 2 balení (48 ks) WEDOS Energy drinků.

Soutěž není podmíněna nákupem služeb. Stačí pouze napsat do komentáře nejpřesnější tip.

————————————

www.POJIŠTĚNÍ.cz – nejširší nabídka on-line pojištění v ČR!
Sjednejte si nejvýhodnější cestovní pojištění na Vaši letní dovolenou Nyní s 50% slevou!

Soutěžte s Pojištění.cz a vyhrajte!

Aktuálně soutěžíte o 2 VIP vstupenky na:

10. barážový zápas – pátek 19.4.ČEZ Motor České Budějovice – Rytíři Kladno – soutěžte zde »

4. barážový zápas – pátek 5.4.Soutěž o VIP vstupenky na tento zápas již proběhla.

4. semifinálový zápas – středa 20.3.Soutěž o VIP vstupenky na tento zápas již proběhla.

5. čtvrtfinálový zápas – pátek 8.3. –  Soutěž o VIP vstupenky na tento zápas již proběhla.

2. čtvrtfinálový zápas – sobota 2.3. –  Soutěž o VIP vstupenky na tento zápas již proběhla.

1. čtvrtfinálový zápas – pátek 1.3. – Soutěž o VIP vstupenky na tento zápas již proběhla.


Pravidla spotřebitelských soutěží

Spotřebitelská soutěž o VIP vstupenky nebo Energy drinky WEDOS

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž), která je určena zákazníkům Provozovatele (a zákazníkům partnera WEDOS Internet, a.s.)

Hlavní výhry a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto pravidlech, která jsou veřejně přístupná na webu pořadatelské firmy.

2. PROVOZOVATEL SOUTĚŽE

Provozovatelem Soutěže je obchodní společnost www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283.

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem Soutěže je každá fyzická nebo právnická osoba, která jako zákazník Provozovatele Soutěže v době trvání Soutěže splní níže uvedené podmínky Soutěže a zároveň (nebo kdykoliv následně v průběhu Soutěže) nejlépe odpoví na soutěžní otázku.

Účastníkem pro účely této soutěže se má na mysli osoba, která v termínu konání soutěže účastní tipování na Facebookovém profilu POJISTENI.cz nebo na Facebookovém profilu WEDOS.cz

Ze Soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

4. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá ve dnech od 23.2.2019 do odvolání. Během této doby Provozovatel přijímá odpovědi na soutěžní otázku.

Jakékoliv doplnění odpovědi anebo jejich oprava či změna není možná.

5. VÝHRA

Výhry v této soutěži jsou následující:

  • VIP vstupenka pro 2 (na 1 utkání)
  • 2 balení (48 ks) Energy drinků WEDOS

6. VÝBĚR VÝHERCE A PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výherci budou vybráni z účastníků na základě vyhodnocení nejlepších odpovědí/tipů na soutěžní otázku a to z účastníků, kteří v období trvání Soutěže řádně splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech. V případě rovnosti nebo shody správných odpovědí má přednost ten, kdo zadal správnou odpověď/tip nejdříve.

Vyhodnocení soutěže proběhne do 24 hodin po ukončení tipování.

Oznámení o výhře sdělí Provozovatel výhercům nejpozději do 24 hodin od vyhodnocení telefonicky, SMS zprávou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy, zprávy na FB podle kontaktních údajů účastníka v profilu Facebooku u kterého hlasoval.

Výhry budou předány dle individuální dohody s výhercem.

Výherce může být zveřejněn na webových stránkách Provozovatele a na jeho profilech na sociálních sítích. Provozovatel je oprávněn použít jméno výherce pro marketingové účely související s touto Soutěží. Výherce souhlasí s tím, že jeho fotografie související s předáním ceny může být využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.

7. DALŠÍ PODMÍNKY, PRÁVA A POVINNOSTI

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka/profilu Facebooku. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Provozovatel Soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek Soutěže účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se Soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

Účelové rozdělování komentářů, hlasování jedné osoby z více účtů není přípustné.

Výhra není právně vymahatelná.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

Provozovatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání výhry, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje dle Zásad zpracování osobních údajů. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu s nařízením GDPR. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v nařízení GDPR, zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.