Dárek k povinnému ručení – reflexní vesta

Ke každému povinnému ručení a havarijnímu pojištění s minimální první splátkou 1000 Kč  sjednanému on-line na našich stránkách dáváme jako dárek reflexní vestu.

Platí pro pojištění sjednaná (objednaná a zaplacená) v období od 30.11. do 24.12.2020. Počátek pojištění není rozhodující, můžete se pojistit s předstihem. Platí výhradně pro povinné ručení nebo havarijní pojištění sjednané online na stránkách www.pojisteni.cz

 

Vybírat můžete z těchto produktů:

 

 

Počátek pojištění nemá na akci vliv, můžete se tedy pojistit v předstihu. Rozhodující je den objednání a zaplacení.

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů. Zelená karta vám přijde obratem do e-mailu.

Dárek (reflexní vestu) vám zašleme 35 dní od počátku pojištění. Zasíláme pouze do ČR.

 


Podrobné podmínky akce

 1. Provozovatelem akce je www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283
 2. Tato akce se vztahuje na pojištění vozidel (povinné ručení a/nebo havarijní pojištění) s minimální první splátkou 1000 Kč sjednaná a zaplacená v době trvání akce – od 30.11. do 24.12.2020. 
 3. Platí pro pojištění sjednaná na stránkách POJISTENI.cz
 4. Věcným dárkem je reflexní vesta žlutá s logem POJISTENI.cz
 5. Účastník musí při objednávání pojištění explicitně zaškrtnout, že má o tento dárek zájem. Pokud tak neučiní, nebude dárek zaslán.
 6. Věcný dárek předá Provozovatel Účastníkovi skrze doporučenou zásilku Českou poštou.
 7. Věcný dárek zasíláme nejdříve 35 dnů od počátku pojištění
 8. Věcný dárek zasíláme na základě údajů v objednávce účastníka, pokud nebude zásilka vyzvednuta, nárok automaticky zaniká.
 9. Věcné dárky doručujeme pouze na adresy v ČR
 10. Účastník se může akce účastnit vícekrát. Za každou objednávku s minimální první splátkou 1000 Kč může vzniknout nárok na 1 věcný dárek, nesmí však účelově pojištění rozdělovat.
 11. Nárok na věcný dárek zaniká, pokud v době před jeho odesláním dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy (výpovědí, odstoupení, dohodou či jakýmkoliv jiným způsobem).
 12. Dárek není právně vymahatelný a jedná se o reklamní předmět společnosti www.POJISTENI.cz, a.s. .
 13. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek účastníků. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené s touto akcí posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.
 14. Provozovatel je oprávněn vyřadit z nároku na dárek účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání dárku. V takovém případě nebude účastníkovi dárek předán. Bude-li již dárek předán a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro jeho přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení tohoto dárku.
 15. Provozovatel není odpovědný za plnění třetích osob, kteří se účastní akce díky partnerskému systému. Marketingové neboli reklamní dárky jsou přidělovány Provozovatelem dle podmínek uvedených zde.
 16. Záruční a další podmínky vztahující se k věcným dárkům se řídí podmínkami jejich dodavatelů a obecně závaznými právními předpisy České republiky. Nároky z vad dárků musí adresát uplatňovat výhradně jen u Provozovatele akce. Dále není odpovědný za nedostatky či prodlení při přepravě dárku k oprávněnému příjemci, kterou zajišťuje externí přepravce dle podmínek objednávky u partnera.
 17. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla této akce, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo ji zcela zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již nárokované dárky, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich získání. Změny jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.
 18. Provozovatel akce těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této akce a nejsou předávány dále za účelem uplatnění slevového kuponu.
 19. Aktivním potvrzením požadavku na drinky je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, za účelem zaslání poukázky na e-mail, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.