Úrazové pojištění online

Dárek k úrazovce končí za:
Dnů
Hodin
Minut
Sekund
Akce dárek k úrazovce leden 2022 skončila

Dárek k úrazovému pojištění – zimní set

Ke každému dlouhodobému úrazovému pojištění sjednanému on-line na našich stránkách dáváme jako dárek zimní set Fleece.

Platí pro pojištění sjednané (objednané a zaplacené) v období od 13.12.2021 do 31.1.2022. Počátek pojištění není rozhodující, můžete se pojistit s předstihem. Platí výhradně pro dlouhodobé úrazové pojištění. 

Vybírat můžete z těchto produktů:

Počátek pojištění nemá na akci zimní set fleece k objednávce vliv, můžete se tedy pojistit v předstihu. Rozhodující je den objednání a zaplacení.

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.

Zájem o tento dárek je nutné v objednávce explicitně uvést při objednávání. Dárek (zimní set fleece) vám zašleme 35 dní od počátku pojištění. Zasíláme pouze do ČR.


Podrobné podmínky akce

 1. Provozovatelem akce je www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283
 2. Tato akce se vztahuje na pojištění sjednaná a zaplacená v době trvání akce – od 13.12.2021 do 31.1.2022 nebo do vyčerpání 50 ks – na stránkách provozovatele.
 3. Platí pro pojištění dlouhodobé úrazové od pojišťovny ERGO
 4. Věcným dárkem je Fleece set značky WEDOS (množství určené do akce je 50 ks).
 5. Účastník musí při objednávání pojištění explicitně zaškrtnout, že má o tento dárek zájem. Pokud tak neučiní, nebude dárek zaslán.
 6. Věcný dárek předá Provozovatel účastníkovi skrze doporučenou zásilku českou poštou.
 7. Věcný dárek zasíláme nejdříve 35 dnů od počátku pojištění.
 8. Věcný dárek zasílá na základě objednávky účastníka, pokud nebude zásilka vyzvednuta, nárok automaticky zaniká.
 9. Věcné dárky doručuje partner pouze na adresy v ČR.
 10. Účastník se může akce účastnit vícekrát. Za každou objednávku může vzniknout nárok na 1 věcný dárek, nesmí však účelově pojištění rozdělovat.
 11. Nárok na věcný dárek zaniká, pokud v době před jeho odesláním dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy (výpovědí, odstoupení, dohodou či jakýmkoliv jiným způsobem).
 12. Dárek není právně vymahatelný a jedná se o reklamní předmět společnosti WEDOS Internet, a.s. / www.POJISTENI.cz, a.s. .
 13. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek účastníků. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené s touto akcí posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.
 14. Provozovatel je oprávněn vyřadit z nároku na dárek účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání dárku. V takovém případě nebude účastníkovi dárek předán. Bude-li již dárek předán a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro jeho přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení tohoto dárku.
 15. Provozovatel není odpovědný za plnění třetích osob, kteří se účastní akce díky partnerskému systému. Marketingové neboli reklamní dárky jsou přidělovány Provozovatelem dle podmínek uvedených zde.
 16. Záruční a další podmínky vztahující se k věcným dárkům se řídí podmínkami jejich dodavatelů a obecně závaznými právními předpisy České republiky. Nároky z vad dárků musí adresát uplatňovat výhradně jen u Provozovatele akce. Dále není odpovědný za nedostatky či prodlení při přepravě dárku k oprávněnému příjemci, kterou zajišťuje externí přepravce dle podmínek objednávky u partnera.
 17. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla této akce, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo ji zcela zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již nárokované dárky, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich získání. Změny jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.
 18. Provozovatel akce těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této akce a nejsou předávány dále za účelem uplatnění slevového kuponu.
 19. Aktivním potvrzením požadavku na drinky je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, za účelem zaslání poukázky na e-mail, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné podepisování papírových dokumentů, žádné chození na pobočku.