Dárek ke každému pojištění

TATO AKCE BYLA UKONČENA DNE 28.2.2017 

Ke každému pojištění sjednanému v období 19.12.2016 až 28.2.2017 rozdáváme dárky.

 • k pojištění nad 500 Kč dostanete USB flash disk 8 GB (v hodnotě 200 Kč)
 • k pojištění nad 1 000 Kč dostanete deštník (v hodnotě 300 Kč)
 • k pojištění nad 2 000 Kč dostanete PowerCube – multifunkční prodlužovačku s nabíječkou (230V a USB napájení, v hodnotě 600 Kč)
 • k pojištění nad 6 000 Kč dostanete tablet (v hodnotě 1300 Kč)
tablet-powercube

Navíc k úplně každému pojištění obdržíte slevový kupón ve výši 100 Kč na hostingové služby WEDOS – lze použít na webhosting, virtuální server, dedikovaný server či službu WEDOS Disk. Platí bez ohledu na výši pojistného. Kupón je přenositelný – můžete ho využít vy nebo kdokoliv jiný. Kupón je na částku 100 Kč s DPH (tj. 83 Kč bez DPH).

Pro volbu věcného dárku je rozhodující výše jednorázového pojistného nebo první splátka dlouhodobého pojištění dle sjednané četnosti splácení.

Věcný dárek vám zašleme 14 dní od počátku pojištění (v případě jednorázového) či 35 dní od počátku pojištění (v případě dlouhodobého pojištění). Dárky zasíláme pouze do ČR. Dárek zašleme na adresu pojistníka anebo na jinou adresu pro zaslání dárku, kterou uvedete během objednávání.

Slevový kupón vám zašleme e-mailem ve stejné lhůtě od počátku pojištění – 14 dní v případě jednorázového či 35 dní v případě dlouhodobého pojištění.

Podrobné podmínky akce

 1. Provozovatelem akce je www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283
 2. Tato akce se vztahuje na pojištění sjednaná a zaplacená v době trvání akce – od 19.12.2016 do 28.2.2017.
 3. Účastník se může akce účastnit vícekrát. Za každou objednávku může vzniknout nárok na 1 slevový kupón a na 1 věcný dárek.
 4. U jednorázových produktů (cestovní pojištění krátkodobé, úrazové pro sport) zasíláme slevový kupón a případně věcný dárek nejdříve 14 dní ode dne počátku pojištění.
 5. U dlouhodobých produktů (cestovní pojištění dlouhodobé, povinné ručení, havarijní pojištění, úrazové pojištění dlouhodobé, majetkové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění mazlíčků) zasíláme slevový kupón a případně věcný dárek nejdříve 35 dní ode dne počátku pojištění. Vztahuje se i na objednávky s nižší četností platby než je rok, rozhodující pro výběr věcného dárku je však výše první splátky pojistného a nikoliv celé roční pojistné.
 6. Slevové kupóny a věcné dárky se týkají veškerých námi nabízených pojistných produktů s výjimkou pojištění cizinců.
 7. Slevový kupón WEDOS lze využít na objednání nové hostingové služby (webhostingu, virtuálního serveru, dedikovaného serveru či služby WEDOS Disk) na stránkách hosting.wedos.com. Nevztahuje se na registraci domén. Nelze použít k prodloužení již existujících služeb.
 8. Nárok na slevový kupón a věcný dárek zaniká, pokud v době před jeho odesláním dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy (výpovědí, odstoupení, dohodou či jakýmkoliv jiným způsobem).
 9. Slevové kupóny odesíláme elektronicky na e-mailovou adresu pojistníka, uvedenou objednávce pojištění.
 10. Věcné dárky doručujeme pouze na adresy v ČR.
 11. Věcný dárek zasíláme na adresu pojistníka, uvedenou v pojistné smlouvě, popř. na jinou adresu pro zaslání dárku, kterou pojistník uvede v objednávce.
 12. Provozovatel hradí další poplatky spojené s přepravou do maximální výše 200,- Kč. Pokud bude náklad na zaslání vyšší, je oprávněn požadovat spoluúčast na dopravném od příjemce dárku, avšak na tomto se musí oba předem dohodnout.
 13. Dárek není právně vymahatelný.
 14. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené s touto akcí posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.
 15. Provozovatel je oprávněn vyřadit z nároku na dárek účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání dárku. V takovém případě nebude účastníkovi dárek předán. Bude-li již dárek předán a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení tohoto dárku.
 16. Provozovatel není odpovědný za plnění třetích osob, kteří se účastní akce díky partnerskému systému. Dárky jsou přidělovány Provozovatelem dle podmínek uvedených zde.
 17. Záruční a další podmínky vztahující se k věcným dárkům se řídí podmínkami jejich dodavatelů a obecně závaznými právními předpisy České republiky. Nároky z vad dárků musí výherce uplatňovat u jejich dodavatele, pokud bude dárek zaslán společně se záručním listem, pokud tak nebude, může se obrátit s žádostí na vyřízení u Provozovatele. Dále není odpovědný za nedostatky či prodlení při přepravě dárku k oprávněnému příjemci, kterou zajišťuje Česká pošta nebo jiný přepravce.
 18. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla této akce, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo ji zcela zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již nárokované dárky, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich získání. Změny jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.