Dárek k pojištění domény

Pojištění domény na 3 000 000 kč – IT/Právní asistence, 50% sleva na celé období a navíc dárek zdarma

Dárek končí za:
Dnů
Hodin
Minut
Sekund

Pojištění domény proti odcizení na 1 000 000 Kč

Asistenční IT služby vám pomohou například:

 • S postupem při odcizení domény, kontrolou podkladů a konzultací s registrátorem.
 • S prevencí podvodů při převodu domény.
 • Při uzamčení domény.
 • V oblasti vlastnických e-mailů a autorizace změn u domény.
 • Při vypršení držby a obnovení domény.
  Při odcizení online účtu.
 • a další

133 Kč /ročně

(Pokud již máte doménu u WEDOS.cz můžete sjednat pojištění domény přímo v administraci.)

Pojištění domény proti odcizení na 3 000 000 Kč

Asistenční IT služby vám pomohou například:

 • S postupem při odcizení domény, kontrolou podkladů a konzultací s registrátorem.
 • S prevencí podvodů při převodu domény.
 • Při uzamčení domény.
 • V oblasti vlastnických e-mailů a autorizace změn u domény.
 • Při vypršení držby a obnovení domény.
  Při odcizení online účtu.
 • a další

S čím vám asistenční služby právní pomoci pomohou:

 • Spory o držbu domény
 • Zneužití jména/ochranné známky v doméně
 • Cybersquatting, domain grabbing, typosquatting
 • Převod a prodej domény
 • Dědické řízení ve vztahu k držbě domény
 • Zajištění, zablokování domény z rozhodnutí státních orgánů
 • Odebrání domény ze zákona

Partnerem dárků je WEDOS

1250 Kč /ročně

(Pokud již máte doménu u WEDOS.cz můžete sjednat pojištění domény přímo v administraci.)

Jak získat dárek ?

1.) Sjednejte si pojištění domény proti odcizení Jistota EXTRA – ochrana na 3 000 000 Kč + IT/Právní asistence 

 (Pokud již máte doménu u WEDOS.cz můžete sjednat pojištění domény přímo v administraci.)

2.) Napište si o dárek – číslo smlouvy s adresou kam chcete dárek poslat. Stačí vyplnit do formuláře zde 

 Dárek pro každého k pojištění domény Jistota EXTRA platí do   5.12.2022  23:59

Doporučujeme i pro firemní domény – Právní a IT asistence u EXTRA již v ceně!

Aktuálně 11/22 nepojištěných domén .cz
0
Registrovaných domén u WEDOS
0
Pojištěných domén .cz za první týden spuštění akce slevy 50%
0

Nezapomeňte sdílet 😃

Dej šanci i svým přátelům :-), doménu .cz dnes vlastní více jak 1 400 000 majitelů

Facebook
WhatsApp
Email

Pravidla dárků

Spotřebitelské dárky k produtům

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské AKCE (dále jen akce/dárek), která je určena zákazníkům Provozovatele.

Dárek a zároveň podmínky, které musí žadatel splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupné na webu obou pořadatelských firem. Týká se nákupu u jedné ze společností provozovatelů, a to: skupiny WEDOS internet, a.s. nebo, www.POJISTENI.cz, a.s.

Provozovatelem Soutěže/dárků je obchodní společnost www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28070283

Účastníkem, žadatel o dárek je každá fyzická nebo právnická osoba, která jako zákazník Provozovatele napíše číslo platné smlouvy skrze kontaktní formulář.

Zákazníkem Provozovatele www.POJISTENI.cz, a.s. pro účely této akce se má na mysli osoba, která uzavře pojistnou smlouvu u společnosti www.POJISTENI.cz, a.s.  a v tomto období pojistné zároveň uhradí.

Z akce jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. Případný dárek nebude těmto osobám předán.

Účastník, žadatel o dárek musí mít trvalé bydliště nebo sídlo v České republice.

Soutěž/dárky probíhá ve dnech dle popisu u konkrétní soutěže, akce s dárky k pojištění.

Zadávání správných odpovědí bude přístupné skrze kontaktní formuláře, nebo dle podmínek konkrétní soutěže. Odkaz na zadávání odpovědí je zasílán na příslušný e-mail zákazníka v evidenci Provozovatele.

Jakékoliv doplnění odpovědi/požadavky na dárek po termínu uvedeném u soutěže/akce s dárky, nebo jejich oprava či změna není možná.

Výherci budou zveřejněni na webu provozovatele a budou kontaktováni e-mailem.

 • je uveden konkrétně u každého odstavce s dárkem

 

V případě nedostupnosti dárku , nelze nárokovat finanční vyrovnání, pouze dohodu o náhradním dárku, kdy může být dodán jiný v podobné hodnotě dle výběru provozovatele a v podobném parametru.

Předání dárku proběhne dle provozovatele skrze doporučenou zásilku pouze na území ČR. V případě nepřevzetí dárku od dopravce/pošty, nebo do 30 dnů od okamžiku odeslání, dárek se vrátí provozovateli a nebude znova zasílán, bude ponechán pro další akce.

Žadatel o dárek může být zveřejněn na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jméno žadatele pro marketingové účely související s touto akcí. Žadatel souhlasí s tím, že jeho jméno (bez adresy) a související s předáním dárku bude využita na neomezeně dlouhou dobu pro marketingové účely Provozovatele.

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v požadavku/registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o dárku, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě dárek zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předán.

Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s přepravou nad rámec doručení Českou poštou. Žadatel o dárek je na vlastní náklady povinen dodržet všechny zákonné a finanční náležitosti související s použitím daného dárku. Pokud dárek nebude vyzvednut a vrátí se odesílateli, propadá bez náhrady.

Provozovatel akce si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla akce, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo akci zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již odeslané žádosti o dárky, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich žádosti. Změny v akci jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek akce účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené s akcí posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit z akce účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání dárku. V takovém případě nebude účastníkovi dárek předán. Bude-li již dárek předán a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení tohoto dárku.

Pokud účastník akce zruší svou službu v rámci garance vrácení peněz, bude současně i žádost na odeslání dárku stornována.

Účastník akce se může účastnit vícekrát a to za každou objednanou (a uhrazenou) službu dle podmínek výše objednávky uvedených výše.

Dárek není právně vymahatelný.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

Provozovatel akce těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této akce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v akci je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě dárku některé z cen bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání dárku, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků akce a to na dobu neurčitou i po skončení akce. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem akce využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na akci. Jestliže mu již byla přiznán dárek, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv akci, dárky k produktům pojištění zrušit nebo podmínky těchto akcí upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení akcí budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

Provozovatel - www.POJISTENI.cz, a.s., si vyhrazuje právo změnit podmínky akce, případně akci kdykoliv ukončit. O změnách nebo ukončení bude informovat na této stránce s příslušným zvýrazněním podstatných informací.