Cestovní pojištění online

Cestovní pojištění UNIQA do ČR

Pojišťovna UNIQA nabízí cestovní pojištění pro krátkodobé jednorázové cesty po České republice. Lze využít např. na víkendové pobyty, dovolenou či dětské tábory.

Toto cestovní pojištění po ČR zahrnuje: úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění zavazadel. Připojistit si lze stornovací poplatky.

Cestovní pojištění do ČR nezahrnuje úhradu léčebných výloh (při nemoci nebo zranění vyžadujícím neodkladnou lékařskou péči), protože to plně kryje vaše běžné zdravotní pojištění v ČR.

Zavazadla jsou pojištěna pro případy: poškození nebo zničení zavazadel živelnou událostí, odcizení krádeží nebo loupeží, poškození nebo zničení při úrazu nebo dopravní nehodě, ztráta při přepravě dopravcem, např. autobusem (detaily v pojistných podmínkách).

Podmínky

Toto pojištění lze sjednat za následujících podmínek:

  • osoby ve věku 0 – 65 let
  • lze pro turistickou, pracovně-administrativní a studijní cestu
  • nelze pro manuální pracovní cestu
  • max. délka pojištění 179 dní
  • zahrnuto je pojištění zimních a nebezpečných sportů

Pojištění je platné ihned, lze sjednat na poslední chvíli.

Limity pojistného plnění

  • úrazové pojištění – smrt následkem úrazu: 150 000 Kč
  • úrazové pojištění – trvalé následky úrazu: 300 000 Kč
  • pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby: 5 000 000 Kč
  • pojištění zavazadel: 15 000 Kč, max. 5 000 Kč na jedno zavazadlo

Pojištění stornovacích poplatků

Předmětem pojištění stornovacích poplatků jsou nevratné náklady, které vznikly pojištěnému v ČR úhradou vyúčtovaných stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti nebo ubytovacího zařízení. Pojistné je vypočítáno z výše ceny zájezdu od cestovní kanceláře.

Platí pouze pro případ zrušení dovolené ze závažných důvodů, které nastanou před začátkem dovolené – např. nedobrovolná ztráta zaměstnání, vážné onemocnění nebo úraz, závažná událost v rodině, podstatné škody na majetku pojištěného způsobené živelnou událostí či trestným činem (podrobně viz. smluvní podmínky).

Pojišťovna uhraní 80% z prokazatelně zaplacených stornovacích poplatků.

POZOR! Pojištění stornovacích poplatků je nutné sjednat nejpozději následující den po zaplacení poslední splátky nebo plné výše ceny zájezdu nebo služby.

Toto připojištění nezahrnuje náklady na zpáteční cestu v případě předčasného ukončení dovolené ze závažných důvodů.

Pojištění sportů

Pojišťovna UNIQA rozlišuje běžné rekreační sporty, zimní sporty, nebezpečné sporty a nepojistitelné sporty. Zimní sporty jsou v tomto pojištění zahrnuty. Nebezpečné sporty (týká se také jakéhokoliv organizovaného či profesionálně provozovaného sportu) si lze připojistit (stačí v kalkulačce zvolit konkrétní sport).

Nepojistitelné sporty: canyoning, horolezectví, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, skialpinismus, skoky na laně, vysokohorská turistika nad 5.000 m n. m. a další sportovní aktivity srovnatelné rizikovosti.

Dokumenty

 

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.