Cestovní pojištění online

Cestovní pojištění AXA Assistance do ČR

Pojišťovna AXA Assistance nabízí cestovní pojištění pro krátkodobé jednorázové cesty po České republice. Lze využít na víkendové pobyty, dovolenou, dětské tábory i pracovní cesty. 

Toto cestovní pojištění po ČR zahrnuje: úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění zavazadel a další dle zvolené varianty (viz. níže). Připojistit si lze stornovací poplatky.

Cestovní pojištění do ČR nezahrnuje úhradu léčebných výloh (při nemoci nebo zranění vyžadujícím neodkladnou lékařskou péči), protože to plně kryje vaše běžné zdravotní pojištění v ČR.

Podmínky

Toto pojištění lze sjednat za následujících podmínek:

  • lze pro turistickou, pracovně-administrativní a studijní cestu, nelze pro manuální pracovní cestu
  • max. délka pojištění 90 dní
  • v základu je zahrnuto pojištění běžných sportů, vyšší varianta Komplex zahrnuje i rizikové sporty (ale pouze rekreační účely)

Pojištění začíná platit nejdříve 4 hodiny po sjednání (po dokončení on-line platby nebo po přijetí platby na náš účet). Lze jej sjednat s počátkem v aktuální den (ode „dneška“).

Balíček Komplex

Kromě úrazového pojištění, pojištění odpovědnosti a pojištění zavazadel je součástí balíčku Komplex také:

  • pojištění zdravotních asistenčních služeb – v případě snížení pohyblivosti v důsledku akutního onemocnění nebo úrazu – doprava z nemocnice, doprava k lékaři a zpět, dovoz nezbytných léčiv a potravin, doprava a pobyt zvířete ve zvířecím útulku či hotelu
  • pojištění právní ochrany – pro případ, že vám někdo jiný způsobí újmu (pojišťovna pomůže uplatit nároky na náhradu újmy), dále právní pomoc v případě způsobení dopravní nehody
  • připojištění rizikových sportů – výčet viz. Pojištění sportů AXA Assistance
  • pojištění domácího mazlíčka – pojištění veterinární péče zvířete (pes nebo kočka ve věku 3 měsíce – 10 let), které si berete s sebou na cesty a jehož majitelem je pojištěná osoba a které je identifikováno mikročipem nebo tetováním, obsahuje rozšíření krytí z pojištění odpovědnosti pro škody způsobené tímto zvířetem
  • pojištění zavazadel  – rozšířeno také na elektroniku, sportovní vybavení a obchodní vybavení
  • pojištění autoasistence (viz. dále)
  • pojištění cykloasistence (viz. dále)

Připojištění storna cesty

UPOZORNĚNÍ! Toto připojištění je od 13.10.2020 až do odvolání nedostupné.

Pokrývá stornovací poplatky cestovní kanceláře při zrušení cesty, letenky, jízdenky a samostatně objednaného ubytování ze závažných důvodů (úmrtí, hospitalizace, rodinná událost, velká škoda na majetku a další – viz. smluvní podmínky).

Současně zahrnuje i náklady na zpáteční cestu v případě předčasného ukončení již započaté cesty a kompenzaci za každý den nevyužité dovolené (opět platí v případě nutnosti návratu ze závažných důvodů, viz. podmínky).

Pro připojištění storna cesty platí spoluúčast 20%. Limit plnění max. 100 000 Kč.

Připojištění autoasistence

Součástí balíčku Komplex je technická asistenci vozidla, se kterým cestujete. Platí pro dvoustopé motorové vozidlo (s výjimkou čtyřkolky). Platí pro případ poruchy nebo nehody, která způsobila nepojízdnost vozidla, dále pak odcizení vozidla, vandalismus a chyby řidiče.

V případě pojistné události pojišťovna zajistí drobnou opravu vozidla v místě události nebo vyproštění a odtah nepojízdného vozidla do nejbližšího servisu. Náklady na náhradní díly hrazeny nejsou.

Nevztahuje se na zapůjčené vozidlo.

Připojištění cykloasistence

V balíčku Komplex je také asistence pro cyklisty pro případ poruchy nebo defektu jízdního kola nebo elektrokola, která způsobuje jeho nepojízdnost.

V takové situaci zajistí pojišťovna opravu defektu na místě anebo dopravu kola a pojištěné osoby do místa ubytování, půjčovny kol nebo nejbližšího cykloservisu, pokud nelze problém na místě opravit.

Limity pojistného plnění

  KOMPLEX START
Pojištění asistenčních služeb
Turistické informace a lifestyle asistence ano ano
Telefonická pomoc v nouzi ano ano
Pojištění právní ochrany
Pojištění právní ochrany 50 000 Kč
Pojištění zdravotních asistenčních služeb
Doprava z nemocnice po hospitalizaci 2 500 Kč
Doprava k lékaři a zpět 2 500 Kč
Dovoz nezbytných léčiv a potravin 2 500 Kč
Doprava a pobyt zvířete ve zvířecím útulku/hotelu 2 500 Kč
Úrazové pojištění
Smrt úrazem 500 000 Kč 200 000 Kč
Trvalé následky úrazu 1 000 000 Kč 500 000 Kč
Denní odškodné 400 Kč / den
max. 30 dní
Pojištění odpovědnosti
Odpovědnost za nemajetkovou újmu na zdraví 10 000 000 Kč 4 000 000 Kč
Odpovědnost za škodu na věci 5 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Odpovědnost – ušlý zisk 100 000 Kč
Odpovědnost na vypůjčeném sport. vybavení 30 000 Kč
Spoluúčast na újmě na zdraví či škodě na věci 2 500 Kč 5 000 Kč
Spoluúčast na vypůjčeném sport. vybavení 10%  
Pojištění zavazadel
Pojištění zavazadel – celkový limit 60 000 Kč 30 000 Kč
Pojištění zavazadel – limit na věc 30 000 Kč 15 000 Kč
Elektronika, sportovní vybavení – dílčí limit 60 000 Kč
Pojištění obchodního vybavení – celkový limit 60 000 Kč
Pojištění domácích mazlíčků
Pojištění veterinární péče 10 000 Kč
Rozšíření krytí z pojištění odpovědnosti pro
škody způsobené domácím zvířetem
do limitu ODP
Pojištění rizikových sportů
Do limitů úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti ano
Pojištění drink povolen
Do limitů úrazového pojištění ano ano
Pojištění autoasistence
Oprava vozidla na místě příjezd + 1 hodina práce
Odtah do nejbližšího servisu 2 500 Kč
Pojištění cykloasistence
Oprava defektu na místě příjezd + 30 minut práce
Přeprava nepojízdného kola a pojištěného 1 500 Kč

Dokumenty

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.