Cestovní pojištění připojištění

Seznam připojištění k vašemu cestovku 

Jaká připojištění k cestovku?

V kalkulačce cestovního pojištění u nás máte možnost si připojistit další rizika pro vaši cestu. V kroku srovnání stačí jen zvolit PŘIPOJIŠTĚNÍ+ a vybrat si.

Seznam připojištění

Asistence

Asistenční služby součástí každého pojištění v naší nabídce. K dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a mohou zahrnovat různé druhy pomoci, jako jsou například:

Poradenství a informace – např. ohledně zdravotní péče, cestovních dokumentů

Organizace a hrazení lékařské péče v zahraničí, včetně nákladů na transport do nemocnice

Odpovědnost

Odpovědnost u cestovního pojištění se týká zodpovědnosti pojištěného za škody, které způsobil třetí osobě během cesty. Pokud pojištěný způsobí během cesty újmu na zdraví nebo majetku třetí osobě, může být povinen hradit náklady na nápravu této újmy.  Pro lyže v Itálii je povinnost mít u sebe potvrzení i v Aj o připojištění odpovědnosti, automaticky zasíláme po sjednání na pojištění.cz do emailu.

Úraz

Úrazové pojištění u cestovního pojištění poskytuje finanční kompenzaci pojištěnému v případě úrazu během cesty.

Úrazové pojištění u cestovního pojištění je důležitou součástí zabezpečení během cestování, zejména pokud cestujete do zahraničí, kde mohou být náklady na zdravotní péči vysoké a kde se může stát, že nemáte k dispozici dostatečné finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s úrazem.

Zavazadla

Připojištění zavazadel, které kryje ztrátu, odcizení nebo poškození zavazadel během cesty. Poskytuje náhradu za ztracené, odcizené nebo poškozené zavazadlo a jeho obsah. 

Výhodné pro ty, kteří cestují s cenným zavazadlem, například s elektronikou, nebo pro ty, kteří cestují s velkým množstvím zavazadel a bojí se, že by mohla být některá z nich ztracena nebo odcizena.

Storno
zájezdu

Zajišťuje finanční ochranu v případě, že pojištěná osoba musí zrušit plánovanou cestu kvůli nečekaným událostem, jako jsou například nemoc, úraz nebo úmrtí. Toto pojištění obvykle kryje náklady spojené s přerušením nebo zrušením cesty, jako jsou například letenky, ubytování a další předem uhrazené náklady, které již nelze získat zpět.

Může být užitečné pro ty, kteří cestují na delší dobu nebo plánují dražší cestu. V případě, že se stane něco nečekaného a pojištěná osoba musí cestu zrušit, může to být finančně značně nákladné. Připojištění storna  umožňuje pojištěné osobě získat zpět některé náklady.

Sporty
navíc

Zajišťuje ochranu pro ty, kteří plánují během své cesty provozovat extrémní sporty nebo aktivity, které jsou považovány za rizikové. Tyto aktivity mohou zahrnovat například potápění, paragliding, lyžování, horolezectví, bungee jumping a další.

Poskytuje krytí pro úrazy, které mohou nastat během provozování těchto sportů, včetně nákladů na léčbu, hospitalizaci a další náklady spojené s úrazem. 

Je důležité si před uzavřením tohoto pojištění důkladně vybrat v prvním kroku sjednávání na pojištění.cz konkrétní sport. 

Zpoždění
letu

Zajišťuje finanční krytí pro případ, že let je zpožděn nebo zrušen a pojištěná osoba musí kvůli tomu utratit více peněz než původně plánovala. Vzniknou další náklady při cestování. Poskytne krytí pro náklady na stravu, ubytování, taxi a další výdaje, které pojištěná osoba musí nést kvůli zpoždění letu.

Pokud je let zrušen nebo zpožděn více než obvykle 6-12 hodin, může pojištěná osoba požádat o náhradu nákladů spojených s tímto zpožděním, jako jsou například náklady na jídlo, nápoje, ubytování. Zahrnují také krytí pro případ, že pojištěná osoba musí cestu přerušit a vrátit se domů kvůli zpoždění letu.

Veterinární
služby

Pojištění psa na cestu do zahraničí zajišťuje krytí pro vašeho psa v případě, že cestujete s ním do zahraničí. Toto pojištění může zahrnovat náklady na veterinární péči, léky a léčbu, pokud váš pes onemocní nebo bude zraněn během cesty. Pokud se váš pes ztratí nebo bude odcizen, může toto pojištění také poskytnout krytí pro náklady na hledání a záchranu.

Pracovní
cesty

Zajišťuje krytí pro náklady, které vzniknou během vaší pracovní cesty.  Pokud je váš pobyt prodloužen kvůli pracovním povinnostem, může toto pojištění také pokrýt náklady na prodloužení pobytu a další výdaje spojené s tímto prodloužením.

Připojištění pracovní cesty se často týká situací, kdy cestujete do zahraničí kvůli pracovním povinnostem, jako například konference, schůzky s klienty nebo jednání s obchodními partnery. Pokud je vaše cesta kombinací pracovních a nepracovních aktivit, může být připojištění pracovní cesty užitečné pro zajištění krytí v případě, že se něco stane během vaší pracovní části cesty.

Studijní
cesty

Zajišťuje krytí pro studenty, kteří cestují do zahraničí za účelem studia.  Pokud se během studijního pobytu stane něco neočekávaného a student musí zůstat v zahraničí déle, než bylo plánováno, může toto pojištění také pokrýt náklady na prodloužení pobytu a další výdaje spojené s tímto prodloužením.

Týká situací, kdy studenti cestují do zahraničí za účelem studia v rámci programu výměny nebo jako samostatní studenti. Pokud se studenti účastní nějakého sportovního, kulturního nebo jiného programu během svého studijního pobytu.

Covid 19
krytí

Zahrnuto do léčebných výloh všech balíčků a neplatí pouze v zemích, do kterých Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat nebo zakazuje vstup.Obvykle za vás hradí výlohy spojené s nemocí COVID-19 do plné výše sjednaného limitu. U produktů All inclusive jsou na to oddělené limity. Preventivní karanténa je rovněž součástí léčebných výloh. Ubytování a stravovaní, které nehradí místní úřady, detaily naleznete přímo v kalkulačce na pojištěni.cz

Opuštěná
domácnost

Pojištění proti vloupání je součástí domácího pojištění a poskytuje krytí pro majitele domu nebo bytu v případě, že dojde k vloupání a krádeži majetku a to v době kdy jste na dovolené a vaše domácnost zůstává nehlídaná, zajímavá novinky k cestovnímu pojištění. i Tak nesdílejte své zážitky z dovolené všem, rozmyslete si kdo všechno vidí, že nejste právě doma.

Chronická
onemocnění

Rozšiřuje pojištění léčebných výloh na chronické onemocnění u nichž pokrývá úhradu spojenou s poskytnutím akutní a neodkladné péče.

Drink
povolen

Vztahuje se na léčebné výlohy při úrazu nebo zdravotních obtížích v případě požití alkoholu. Platí avšak do 0,8 promile alkoholu v krvi vztahuje se pouze na dospělé osoby. 

Asistence
k vlastnímu vozidlu

Vztahuje se na zajištění drobných oprav na místě nebo odtah do servisu do výše reálných nákladů při neopravitelnosti vozidla do 5 pracovních dnů. Repatriace vozidla do limitu který uvidíte při výběru připojištění v kalkulačce pojištěni.cz

Spoluůčast
na vypůjčeném vozidle

Spoluúčast na vypůjčeném vozidle je částka, kterou musí pojištěná osoba platit jako vlastní účast v případě škody na vypůjčeném vozidle, částka bývá uvedena ve výpůjční smlouvě.

Pokud pojištěná osoba vypůjčí vozidlo a způsobí škodu, bude muset hradit část nákladů na opravu vozidla, a to do výše stanovené spoluúčasti, bude mu až do limitu připojištění hrazena tato spoluúčast.

Nevyužití
dovolené

Zajišťuje náhradu za předčasný návrat z důvodu úmrtí, vážného poškození bytu a nevyužití dovolené z důvodu hospitalizace, uzavření sjezdovek, přírodní katastrofy nebo změny klimatických podmínek, kvůli kterým klient nemohl využívat k rekreaci nejbližší vodní tok. Nebo při dalších neočekávaných skutečnostech nemožnosti pokračovat v dovolené.

Letecká
asistence

Zajišťuje v letecké, autobusové a vlakové dopravě ověření náhrady za neprovedené spoje, pomůže vám s vyřešením problému neuskutečněného spoje. Zajistí krytí nákladů na stravu a náhradu dopravy. Také může obsahovat u některých pojišťoven monitoring letů s upozorněním na možné zpoždění.

Ztráta
dokladů

Připojištění poskytne úhradu poplatků a přiměřených cestovních nákladů spojených s vydáním náhradních dokumentů pokud došlo ke ztrátě, zničení nebo odcizení dokladů, nezbytných pro návrat do České republiky

Rizika
letu

Náhrada za případy zpoždění letu, zmeškání letu a zmeškání zavazadel. V kalkulačce si vyberete výši krytí pro tyto případy.

Sleva bez smlouvání ihned online

Sjednání pojištění online

Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nepovinná položka – vyplnění telefonu, pokud nechcete, nikdo vás nebude kontaktovat v průběhu sjednávání ani jindy s nevhodnou nabídkou.

Kalkulace
do 5 minut

Okamžité sjednání
online

Smlouvu obdržíte
ihned e-mailem

Krytí co dává
smysl