Bonus iPhone 15

Doporuč POJISTENI.cz přátelům a získej krásný iPhone

Tento bonus platí ještě
Dnů
Hodin
Minut
Sekund

Bonus

Při splnění podmínek doporučení obdržíš
Apple iPhone 15 (barva dle vlastního výběru)

Je to jednoduché – doporučuj pro tvé přátele a známéskvělé produkty pojištění

Cestovní pojištění – sleva 50%

Povinné ručení – sleva ihned maximální - nezávazné srovnání cen dle SPZ

Porozhlédni se kdo by mohl řešit pojištění? Kalkulačky jsou k dispozici nonstop!

Jak získáš iPhone 15?

1.) Doporuč přátelům  pojištění, pokud objednají (sjednají smlouvu) v daném objemu, vy získáváte iPhone 15

Které pojištění můžeš doporučit:

Pravidla získání iPhone :

 

Pojištění aut

Pojištění aut – povinné ručení nebo havarijní pojištění v celkovém objemu 120 000 kč za období platnosti akce do 1.5.2024

Nevylekejte se, je to například jen 7 aut VW Passat, které budou mít pojištění i s havarijním za 18 000 Kč, což je mimochodem skvělá cena. Kolik je podobných aut i jiných značek ve vašem okolí, kolik kamarádů má Octavii, Superb, nebo Tucson apod.?

A co třeba dodávky? Má někdo firmu s více auty?  Příležitostí je mnoho, jen po ČR jezdí více jak 6 000 000 aut

Pojištění majetku

Pojištění bytu nebo domu- povinné ručení nebo havarijní pojištění v celkovém objemu 55 000 kč za období platnosti akce do 1.5.2024

Nevylekejte se, je to například jen 15 bytů a to je jen 1/2 z jednoho „paneláku“. Znáte nějakého developera, který prodává byty, dovedete si představit, že by vám dal doporučení a vy tam měli najednou třeba 20 bytů, to by hned bylo x ks iPhone

 

Pojištění úrazu

Pojištění úrazu v celkovém objemu 55 000 kč za období platnosti akce do 1.5.2024

Nevylekejte se, je to například jen 10 úrazovek,  to je jeden fotbalový kroužek dětí. Mimochodem máme skvělou úrazovku se slevou 50% pro děti a skvělé krytí pro dospělé s vysokým denním odškodným.

 Nejčastěji dostávají naši tipaři iPhone : za 9 pojištěných aut značky Škoda
Ceny potěší každého, sleva MAX je nastavena pro všechny!

Nejčastější dotazy:

Jak si zažádat o iPhone, je to snadné, pošlete nám informace o sjednaném pojištění z vašeho doporučení. Například, pokud doporučíte přátelům povinné ručení na auta, stačí nám zaslat SPZ (my ověříme uzavření pojištění) Pokud bude splněna podmínky objemu pojištění, doručíme vám iPhone 15 (domluvíme se o objednání a doručení na vaši adresu)

Na cokoli ohledně této akce se nás můžete zeptat skrze kontaktní formulář, do předmětu uvádějte Akce iPhone 15

 

Kontaktní formulář zde https://www.pojisteni.cz/kontakt

Nezapomeň sdílet 😃

Dej šanci i svým přátelům stát se tipařem a získat také dárek 🙂 potenciál je obrovský, iPhone pro ženy růžový, pro muže třeba černý, jak budete chtít…

Facebook
WhatsApp
Email

Pravidla reklamního doporučení

Doporučení webu POJISTENI.cz

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběhu vyplácení odměny za doporučení webu POJISENI.cz, která je určena zákazníkům Provozovatele.

Výhry a zároveň podmínky, které musí soutěžící splňovat, jsou uvedeny v těchto podmínkách, které jsou veřejně přístupné na webu obou pořadatelských firem. Týká se nákupu u jedné ze společností provozovatelů, a to: skupiny WEDOS internet, a.s. a, www.POJISTENI.cz, a.s.

Provozovatelem  je obchodní společnost www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283.

Účastníkem  je každá fyzická nebo právnická osoba, která jako zákazník Provozovatele  v době trvání akce splní (níže uvedené) podmínky akce a zároveň (nebo kdykoliv následně v průběhu akce) dodá podklady k oprávněnému vydání odměny

Zákazníkem Provozovatele www.POJISTENI.cz, a.s. pro účely této akce se má na mysli osoba, která v období od viz detail v popisu uzavře pojistnou smlouvu u společnosti www.POJISTENI.cz, a.s.  a v tomto období pojistné zároveň uhradí.

Z akce jsou předem vyloučeny osoby, které jsou ve vztahu k Provozovateli v pracovním poměru. Případný bonus nebude těmto osobám předána.

Účastník akce musí mít trvalé bydliště nebo sídlo v České republice nebo Slovenské republice

Akce probíhá ve dnech dle popisu.

Jakékoliv doplnění žádostí po uplynutí akce anebo jejich oprava či změna není možná.

Komunikace o vydání iPhone budou probíhat výhradně  e-mailem.

  • iPhone 15 dle vlastního výběru s pamětí 128GB, nákup proběhne dle výběru provozovatele, není možné si zvolit dodavatele.

Tipaři budou vybráni z účastníků na základě vyhodnocení splnění podmínek vyplacení odměny (dárku iPhone 15)

Předání iPhone proběhne dle dohody s příjemcem a provozovatele skrze doporučenou zásilku. 

Příjemci bonusu můžou být zveřejněni na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn použít jméno příjemce  pro marketingové účely související s touto akcí. 

Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně Provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o bonusu, nenese za to Provozovatel odpovědnost. V takovém případě iPhone zůstává ve vlastnictví Provozovatele a nebude účastníkovi předána.

Provozovatel nehradí žádné další poplatky spojené s přepravou nad rámec doručení Českou poštou. Příjemce je na vlastní náklady povinen dodržet všechny zákonné a finanční náležitosti související s použitím daného iPhonu.

Provozovatel Akce si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla akce, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Akci zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již nárokované iPhony, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich splnění podmínek. Změny v akci jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek akce účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené s akcí posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.

Provozovatel je oprávněn vyřadit z akce účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání bonusu. V takovém případě nebude účastníkovi bonus předán. Bude-li již iPhone (bonus) předán a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení tohoto bonusu.

Pokud účastník akce zruší svou službu v rámci garance vrácení peněz, bude současně požádán o prodloužení lhůty předání iPhone po dobu nezbytnou k ověření přijaté platby za smlouvu

 

iPhone není právně vymahatelný.

Provozovatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a Provozovatelem.

Provozovatel Akce těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Provozovatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Akci je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

Účastník souhlasí také s tím, aby v případě vyplacení bonusu (iPhone) některé z bonusů bylo jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s fotografií z aktu předání iPhone, zveřejněny na webových stránkách Provozovatele (bod 3) v rámci vyhlášení a zpřístupnění vyhodnocení  a to na dobu neurčitou i po skončení akce. Tyto údaje a fotografie mohou být Provozovatelem akce využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Provozovatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Provozovatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána odměna iPhone, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Akci zrušit nebo podmínky této Akce upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Akce budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.

Provozovatel - www.POJISTENI.cz, a.s., si vyhrazuje právo změnit podmínky akce, případně akci kdykoliv ukončit. O změnách nebo ukončení bude informovat na této stránce s příslušným zvýrazněním podstatných informací.