Povinné ručení online

Povinné ručení Pillow

Pojišťovna Pillow nabízí pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, tj. povinné ručení pro vaše vozidlo s možností ceny dle najetých km. Produkt povinného ručení od Pillow se nazývá „Málo jezdím, hodně šetřím“

Povinné ručení

Jak to funguje, když si sjednáte povinné ručení dle počtu najetých km :

 • Trefa – pokud skutečný počet ujetých kilometrů odpovídá stanovenému intervalu, žádné pojistné se nedoplácí ani nevrací.
 • Najeto méně – pokud pojištěné vozidlo najede méně, než byl stanovený interval, pojistili jste se na více kilometrů, než kolik jste najeli. Za každý nevyčerpaný kilometr vám vznikne přeplatek na pojistném, který vypočítá pojišťovna jako (počet kilometrů pod stanovený interval) × (cena za kilometr). Přeplatek pojistného vám vrátí do vaší Peněženky (Aplikace Pillow) a zohlední ho v předepsaných platbách na další rok. Pokud v pojištění nebudete pokračovat, peníze si samozřejmě můžete převést na svůj bankovní účet. Minimum: v Pojistné smlouvě je uvedena hodnota kilometrů, kterou považujeme za minimální roční nájezd a za tyto kilometry platíte vždy.
 • Najeto více – pokud pojištěné vozidlo najede více, než byl stanovený interval, nezaplatili jste část najetých kilometrů. Nebojte, na rozsah pojištění to nemá žádný vliv, musíte pojišťovně ale kilometry navíc na konci roku doplatit. Doplatek spočítá jako (počet kilometrů nad stanovený interval) × (cena za kilometr) a jeho výši vám zašle i s požadovaným termínem úhrady. Maximum: v Pojistné smlouvě je uvedena maximální hodnota kilometrů, za kilometry ujeté nad tuto hranici již nedoplácíte. 

Územní platnost 

 • Polštář (myšleno druh pojištění) Povinné ručení platí na území Evropy a Turecka s výjimkou Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Kazachstánu, Moldavska a Ruska.
 • Ostatní polštáře (myšleno druh pojištění) platí na území Evropy a Turecka s výjimkou Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Kazachstánu, Moldavska, Ukrajiny a Ruska.

 

Asistenční služby

Tabulka asistenčních služeb k povinnému ručení

 

 

Zajímavé odkazy k povinnému ručení

 

Střet se zvířetem

 • Uhradí vlastníkovi škodu vzniklou na jedoucím pojištěném vozidle následkem jeho střetu se zvířetem.
 • Uhradí i škodu vzniklou na zaparkovaném pojištěném vozidle, pokud ho poškodí zvíře (např. kuna překouše dráty v prostotu motoru).

Vandalismus

Uhradí vlastníkovi škodu vzniklou na zaparkovaném pojištěném vozidle
v případě, že:

 • vozidlo úmyslně poškodí cizí osoba.
 • část vozidla někdo ukradne či ho poškodí při pokusu o krádež.

Přírodní událost

Uhradí vlastníkovi škodu vzniklou na pojištěném vozidle při událostech způsobených:

 • nahodilým pádem či sesuvem skal nebo zemin, zemětřesením.
 • krupobitím, sesuvem sněhu, ledu, tíhou sněhu nebo námrazy.
 • požárem, výbuchem, přímým úderem blesku.
 • povodní, záplavou, vodou z vodovodních zařízení.
 • vichřicí, pádem stožáru, sloupu, stromu.

Pillow nevymýšlí žádné vlastní definice přírodních událostí (vichřice, povodeň, ..), ale používá ty stejné jako meteorologové a další odborníci.

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné podepisování papírových dokumentů, žádné chození na pobočku, žádná fyzická kontrola stavu vozidla.