Povinné ručení online

Povinné ručení Pillow

Pojišťovna Pillow nabízí pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, tj. povinné ručení pro vaše vozidlo s možností ceny dle najetých km. Produkt povinného ručení od Pillow se nazývá „Málo jezdím, hodně šetřím“

Povinné ručení

Jak to funguje, když si sjednáte povinné ručení dle počtu najetých km :

Trefa

 Pokud skutečný počet ujetých kilometrů odpovídá stanovenému intervalu, žádné peníze nedoplácíte a my nevracíme.

Najeto méně

Pokud pojištěné vozidlo najede méně, než byl stanovený interval, pojistili jste se na více kilometrů, než kolik jste najeli. Za každý nevyčerpaný kilometr Vám vznikne přeplatek, který vypočítáme jako (počet kilometrů pod stanovený interval) × (cena za kilometr).
Přeplatek Vám okamžitě vrátíme do Vaší Peněženky. Pokud v pojištění nebudete pokračovat, peníze si samozřejmě můžete převést na svůj bankovní účet.
Minimum: v Pojistné smlouvě je uvedena hodnota kilometrů, kterou považujeme za minimální roční nájezd a za tyto kilometry platíte vždy.

Najeto více

Pokud pojištěné vozidlo najede více, než byl stanovený interval, nezaplatili jste část najetých kilometrů. Nebojte, na rozsah pojištění to nemá žádný vliv, musíte nám ale kilometry navíc na konci roku doplatit.
Doplatek spočítáme jako (počet kilometrů nad stanovený interval) × (cena za kilometr) a jeho výši Vám zašleme i s požadovaným termínem úhrady.

Maximum: v Pojistné smlouvě je uvedena maximální hodnota
kilometrů, za kilometry ujeté nad tuto hranici již nedoplácíte

 

Asistenční služby

Tabulka asistenčních služeb k povinnému ručení

 

Jak přesně pomůžeme? info od Pillow

 • Oprava na místě: pokud je možné vozidlo opravit na místě do časového limitu
  uvedeného v tabulce, uhradíme náklady na dopravu vozidla asistence a práci
  mechanika. Cenu použitého materiálu, náhradních dílů a provozních kapalin
  nehradíme. O proveditelnosti opravy na místě rozhodujeme my. Příklady situací
  pro opravu: defekt pneu, vybití baterie, problém s klíči atd. Nárok na opravu
  na místě nebo odtah nevznikne při opakující se poruše, na jejíž příčinu jste
  byli upozorněni při některém z předcházejících asistenčních zásazích, typicky
  nutnost výměny staré baterie.
 • Vyproštění a naložení: vyproštění vozidla, navrácení převrženého vozidla do
  standardní polohy na silnici a naložení na odtahové vozidlo.
 • Odvoz elektrovozítka: uhradíme náklady na odvoz řidiče a elektrovozítka do
  Vámi určeného místa do limitu uvedeného v tabulce. O druhu dopravního
  prostředku rozhodujeme my dle aktuální situace. V případě zranění
  nedovolujícího pokračování v jízdě Vás (a případně Váš doprovod) odvezeme
  do nejbližšího zdravotnického zařízení. Místo asistenčního zásahu se musí
  nacházet na silnici či místní komunikaci přístupné silničním motorovým
  vozidlem.
 • Odtah: pokud nelze vozidlo opravit na místě, uhradíme jeho jedno odtažení
  do limitu uvedeného v tabulce, v případě vybitého elektromobilu k nejbližší
  veřejné dobíjecí stanici. Do limitu v kilometrech počítáme jen samotný odtah,
  příjezd odtahového vozu hradíme vždy celý. Nárok na další odtah vznikne až po
  odstranění všech příčin nepojízdnosti vozidla.
 • Doprava vozidla ze zahraničí: pokud je vozidlo opravitelné, ale oprava vozidla
  by trvala déle než 48 hodin, máte nárok na odtah nepojízdného vozidla do
  Vámi zvoleného místa v České republice. Pokud by náklady na odtah překročily
  hodnotu vozidla, nevzniká na odtah nárok, ale nabízíme službu likvidace vraku.
 • Doprava do servisu: zorganizujeme či uhradíme náklady na dopravu řidiče do
  servisu pro opravené vozidlo, o vhodném způsobu dopravy rozhodujeme my.
 • Úschova: jestliže nelze vozidlo předat do opravy, zajistíme a uhradíme odtah na
  zabezpečené místo k jeho přechodnému uložení a uhradíme náklady na jeho
  uschování do nejbližšího dne, kdy lze vozidlo předat do opravy (maximálně počet
  dnů uvedený v tabulce). Při úschově v zahraničí z důvodu budoucí likvidace
  vraku nebo dopravy vozidla ze zahraničí je počet dnů dvojnásobný
 • Likvidace vraku v zahraničí: pokud cena opravy nebo dopravy ze zahraničí
  převýší hodnotu vozidla, zorganizujeme či uhradíme náklady na jeho sešrotování
  v zahraničí a náklady související.
 • Přeložení a strážení v zahraničí: uhradíme náklady na ostrahu a přeložení
  nákladu na náhradní vůz až do limitu v tabulce (hodnota je včetně DPH).
  V případě, že se pojištěné vozidlo nepodaří opravit týž den nebo v případě jeho
  krádeže, můžete pro pokračování v jízdě využít jednu z následujících tří služeb:
 • Náhradní doprava: zorganizujeme a uhradíme dopravu posádky do cíle cesty
  či do místa bydliště hromadnou dopravou. O druhu dopravního prostředku
  rozhodujeme my. Nárok se nevztahuje na osoby přepravované za úplatu.
 • Ubytování posádky: zorganizujeme a uhradíme ubytování posádky v místním
  hotelu kategorie *** po dobu opravy nebo v případě krádeže, maximálně počet
  nocí uvedených v tabulce. Nárok se nevztahuje na osoby přepravované za
  úplatu. V případě využití lepšího ubytování hradíme max. 1 500 Kč/osobu/noc.
 •  Náhradní vozidlo (NV): zorganizujeme nebo i uhradíme (do počtu dnů v tabulce)
  přistavení a pronájem osobního NV stejné nebo nižší kategorie, než je pojištěné
  vozidlo, nejvýše segmentu C. Nárok na NV vzniká v případě totální škody nebo
  po dobu opravy vozidla trvající déle než 5 hodin dle servisních norem. V případě
  krádeže máte právo využít zapůjčení NV v období 30 dnů od této události.
  Pokud jste nevyužili NV hned po pojistné události polštáře Asistence pro
  pokračování v jízdě, můžete tak učinit i později během opravy vozidla za
  podmínky, že danou událost máte pojištěnu příslušným polštářem (Dopravní
  nehoda, Vandalismus, Přírodní nebezpečí, Střet se zvířetem, Krádež vozidla).
  Uhradíme Vám skutečně vynaložené náklady na zapůjčení NV po přiměřenou
  dobu opravy, max. počet dnů v tabulce. Maximální plnění za 1 den NV je
  omezeno dle segmentu automobilu: A 600 Kč (např. Citigo), B 800 Kč (např.
  Fabia), C 1000 Kč (např. Octavia).
  Náklady spojené s provozem NV (např. pohonné hmoty) a případnou vzniklou
  škodu na NV nehradíme. Pokud půjčovna vyžaduje zálohu na NV, je její složení
  (resp. blokace na platební kartě) na Vás. Půjčené NV vracejte v servisu, kde
  si vyzvedáváte své opravené auto. Pokud NV odstavíte jinde, uhradíme jeho
  vyzvednutí pouze do takové výše nákladů, jako byste NV odstavili v servisu, kde
  se opravovalo Vaše auto. V zahraničí si NV vyzvednete v půjčovně a vrátíte na
  místě stanoveném půjčovnou.

 

Zajímavé odkazy k povinnému ručení

 

Střet se zvířetem

 • Uhradí vlastníkovi škodu vzniklou na jedoucím pojištěném vozidle následkem jeho střetu se zvířetem.
 • Uhradí i škodu vzniklou na zaparkovaném pojištěném vozidle, pokud ho poškodí zvíře (např. kuna překouše dráty v prostotu motoru).

Vandalismus

Uhradí vlastníkovi škodu vzniklou na zaparkovaném pojištěném vozidle
v případě, že:

 • vozidlo úmyslně poškodí cizí osoba.
 • část vozidla někdo ukradne či ho poškodí při pokusu o krádež.

Přírodní událost

Uhradí vlastníkovi škodu vzniklou na pojištěném vozidle při událostech způsobených:

 • nahodilým pádem či sesuvem skal nebo zemin, zemětřesením.
 • krupobitím, sesuvem sněhu, ledu, tíhou sněhu nebo námrazy.
 • požárem, výbuchem, přímým úderem blesku.
 • povodní, záplavou, vodou z vodovodních zařízení.
 • vichřicí, pádem stožáru, sloupu, stromu.

Pillow nevymýšlí žádné vlastní definice přírodních událostí (vichřice, povodeň, ..), ale používá ty stejné jako meteorologové a další odborníci.

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné podepisování papírových dokumentů, žádné chození na pobočku, žádná fyzická kontrola stavu vozidla.