Spočítejte si cenu cestovního pojištění v naší on-line kalkulačce. Ušetřete!

Co dělat při srážce lyžařů

Srážka lyžařů na českých horách je nepříjemná, o to nepříjemnější je v zahraničí. Ceny za poškozené lyžařské vybavení, lékařské ošetření a zdravotnickou péči se totiž pohybují v podstatně vyšších částkách.

Na české i zahraniční sjezdovce bychom se tedy měli chovat především tak, aby k žádné srážce nedošlo – bezpečně, ohleduplně a přiměřeně úrovni našim lyžařským dovednostem.

[button position=“centered“ url=“https://online.pojisteni.cz/cestovni/srovnani“]Nejrychlejší cesta k Vašemu cestovnímu pojištění[/button]

 

Zdatní lyžaři by si měli uvědomit, že ti méně zkušení nejsou schopni na nebezpečné situace reagovat tak pohotově a jsou do jisté míry nevyzpytatelní.

Nezkušení nebo nepříliš pokročilí lyžaři by se zase měli zdržovat na sjezdovkách, které odpovídají jejich dovednostem. V opačném případě ohrožují sebe i ostatní.

Dobré je znát i 10 pravidel FIS (Mezinárodní lyžařská federace) pro chování na sjezdových tratí. Jejich dodržováním omezíte pravděpodobnost srážky a pokud by k ní přeci jen došlo, budete mít jistotu, že vina nepadne na vás.

Když nás srazí lyžař

Jestliže vás v zahraničí srazí lyžař, je potřeba nejdříve:

 • opatřit fotodokumentaci místa nehody a jejích následků, tedy poškozené vybavení a zranění.
 • osobu, která vás na svahu srazila, poproste o kontaktní údaje.
 • o kontakt poproste také svědky nehody a nebojte se s nimi domluvit na zaslání dodatečného písemného popisu nehody.
 • pokud dojde ke zranění vážnější povahy, volejte bez prodlení horskou službu a také policii.
 • především policii pak volejte v případě, že viník nehody nespolupracuje nebo z místa nehody ujel. Může jít o člověka, který nemá sjednané pojištění odpovědnosti a ví, že veškeré škody, ať už majetkové či fyzické, bude muset hradit ze svého.
 • pokud dotyčný z místa nehody ujede, zvažte podání trestního oznámení na neznámého pachatele.
 • co nejdříve se také spojte s asistenční službou vaší pojišťovny. Operátor na lince je připraven nejenom poradit, jak postupovat, ale doporučí například i nejbližší zdravotnické zařízení

V případě, že viník nehody pojištění odpovědnosti má a jeho pojišťovna poskytne plnění, uhradit vám může nejenom poškozené vybavení, ale také bolestné, úhradu léčby či ušlý zisk v době pracovní neschopnosti.

Od policie či horské služby trvejte na sepsání protokolu o nehodě. Až budete podepisovat jakoukoliv dokumentaci, jejíž znění v cizím jazyce vám nebude zcela nesrozumitelné, vepište přímo na papír poznámky, že znění nerozumíte a dokument podepisujete s výhradami.

V případě jakéhokoliv lékařského ošetření si pečlivě uschovejte všechny lékařské zprávy. Po příjezdu do České republiky pak veškeré podklady včetně lékařských zpráv, účtů za léky či původních účtů k poškozenému vybavení předejte co nejdříve vaší pojišťovně.

Když srazíme lyžaře

Pokud vlastní nepozorností či nešťastnou náhodou srazíte v zahraničí lyžaře vy a dojde ke zranění, je nejprve nutné:

 • zajistit první pomoc či lékařské ošetření.
 • stejně jako v předešlém případě platí, že je potřeba požádat sraženou osobu o kontakt a zajistit i kontakty na svědky a poprosit je o výpovědi.
 • je důležité pořídit fotodokumentaci nehody vlastní cestou.
 • v případě, že nemáte pojištění odpovědnosti, budete muset veškeré náklady, ať už se to týká poničení lyžařské výbavy, bolestného, úhrady ušlého zisku v době neschopnosti, kompenzaci za psychickou újmu či výpomoc v domácnosti v poúrazovém stavu uhradit ze svého.
 • Pokud máte pojištění odpovědnosti sjednané, neprodleně se po nehodě obraťte na asistenční službu vaší pojišťovny. Operátor vám poradí, jak v situaci dále postupovat, nastalé škody pak budou poškozenému hrazeny z pojištění odpovědnosti.
 • Počítejte však s tím, že existují situace, ve kterých je pojištění kráceno či k němu vůbec nedojde, například po požití alkoholu či nebezpečné jízdě a nedodržování 10 pravidel FIS.

 

Existují nepříjemné zkušenosti, kdy sražení zahraniční lyžaři využijí neznalosti a jazykové bariéry českých lyžařů a dodatečně si zajistí vlastní svědky. Zpětně tak vymáhají i nesmyslně vysoké částky jen za menší zranění. Slavia pojišťovna uvádí například zkušenost s případem, kdy lyžař, sražený a zraněný naším klientem, nárokoval vysokou částku s odůvodněním, že má po srážce doživotně poškozené oko.

Zahraniční lyžaři jsou v procesech vymáhání kompenzace za srážku na svahu velmi zběhlí a nekompromisní. Často se vydávají soudní cestou a požadují až statisícové částky. Přeshraniční soudní procesy se navíc mnohdy táhnou déle jak několik měsíců. V každém případě se tedy rozhodně vyplatí zřízení pojištění odpovědnosti.

Při důkladné revizi lékařských zpráv a kontaktování ošetřujícího lékaře jsme ale zjistili, že jde spíše o drobné pohmoždění a vyplacená částka se tak významně zredukovala.

[button position=“centered“ url=“https://online.pojisteni.cz/cestovni/srovnani“]Online sjednání cestovního pojištění s připojištěním odpovědnosti[/button]

 

10 pravidel FIS (Mezinárodní lyžařská federace)

 1. Ohled na ostatní lyžaře – každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
 2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy – každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.
 3. Volba jízdní stopy – lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
 4. Předjíždění – předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
 5. Vjíždění a rozjíždění – každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
 6. Zastaveni – každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.
 7. Stoupání a sestup – lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
 8. Respektování značek – každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
 9. Chování při úrazech – při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
 10. Povinnost prokázání se – každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.
Facebook
Twitter
Email

Diskuzní fórum

Přejít do diskuzního fóra

Aktuality a informace

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.