Články

Požáry od nevyčištěných komínů mohou být devastující

21.9. 2017 Žádné komentáře Pojištění majetku

Kominíka pozvěte nyní, než začnete topit

Topná sezóna je už za dveřmi. Než ale zatopíte, přesvědčte se, že máte v pořádku komín. Zanedbání péče o komín může mít za následek požár střechy a následně celého domu. Není-li komín průchodný, stoupá také riziko otravy oxidem uhelnatým z plynových spotřebičů. Databáze certifikovaných kominíků je nyní dostupná na internetové adrese zde:  certifikovaný kominík

Hasičský záchranný sbor vytvořil tuto databázi, aby nedocházelo k falešným návštěvám kominíků. Uvedená aplikace vyhledávání revizních techniků spalinových cest slouží ke kontrole, zda je revizní technik oprávněn vykonávat revizi spalinové cesty.

Dle Uniqa pojišťovny loni pomáhali hasiči u 1 052 požárů, které vznikly od komína. Bylo to o 19,4 % více případů než v roce 2015. Navíc šlo o neblahý rekord, protože poprvé překonal počet komínových požárů hranici jednoho tisíce. í

Co na to pojištění

Dojde-li k požáru od komína, který poškozený uplatní u své pojišťovny, zkoumá se vždy příčinná souvislost mezi závadou na kouřovodu a vznikem škody, popř. jejím rozsahem. Klientovi je pojistné plnění kráceno v případech, kdy je tato příčina škody evidentní a zjistí se současně, že porušil své povinnosti pravidelné údržby a kontrol. Je-li poškozený v objektu v nájmu, musí splnění svých povinností doložit majitel domu (pronajímatel).

 

 

Jak předcházet nebezpečí otravy z karmy nebo kotle

Nejlepší obranou je samozřejmě čistý komín a časté větrání místnosti se spotřebičem. Na špatně fungující karmu upozorní uživatele žluté zabarvení plaménku, zatímco „zdravá“ karma má plamen ohraničený fialovou nebo modrou barvou. Problémem je, že zplodiny z plynových spotřebičů nejsou cítit.

Během koupele nebo sprchování v místnosti s plynovou karmou mějte pokud možno pootevřené dveře nebo okno. Vhodné jsou i dveře vyráběné rovnou s větracími otvory. Na trhu jsou ke koupi i speciální poplašné hlásiče výskytu toxických plynů.

Pokud ucítíte nevolnost, bolest hlavy, malátnost a neobvykle silnou únavu, je třeba okamžitě jednat. Protože stačí pouhých dvacet minut v místnosti s oxidem uhelnatým, aby se dostavilo bezvědomí a smrt.

Pokud přijdete k někomu, kdo vykazuje známky takové otravy, začněte okamžitě intenzivně větrat a snažte se postiženého dostat k oknu, aby dýchal čistý vzduch. Poté ihned volejte záchranku.