Kontakty

Vše s námi vyřešíte na našem chatu nebo přes kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

Ochrana osobních údajů

Zprostředkovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Klientem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s pojištěním.

Poskytnutí osobních údajů pojistníka a pojištěného uvedených v návrhu na uzavření pojištění nebo obdobném dokumentu je dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření pojistné smlouvy.

Pokud při užívání portálu www.pojisteni.cz poskytne Klient osobní údaje, nebude Zprostředkovatel nad rámec jeho povinností daných zákonem tyto osobní údaje prezentovat, předávat ani jinak s nimi manipulovat bez předchozího souhlasu Klienta.
Informace sdělené Klientem jsou k dispozici Zprostředkovateli, případně Pojistiteli. V případě, že Klient nebude souhlasit s uchováním jeho osobních údajů, kontaktuje Zprostředkovatele prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

Zprostředkovatel je oprávněn kontrolovat v souladu s ustanovením 5 odst. 1 písm. c) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pravdivost informací a jejich obsah. Zprostředkovatel upozorní uživatele, Klienta na rozpor s platnými podmínkami užívání portálu a může požadovat okamžitou nápravu ze strany Klienta nebo tyto informace neprodleně smazat ze systému a to i bez souhlasu Klienta nebo uživatele.

Klient souhlasí s tím, aby společnost zpracovávala zde vyplněné údaje za účelem marketingu tj. zasílání informací o stávajících i nových produktech společnosti, informování o věrnostních programech, soutěží apod. a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na dobu, než klient svůj souhlas písemně odvolá. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely hodnocení kvality služeb.

www.POJISTENI.cz, a.s.
Masarykova 1230
373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ: 28070283 DIČ: CZ28070283
Zapsáno v OR u KS v ČB od 4.9.2007 pod s.z. B/1622